Abstracts (Kabul:Hemşire Sözlü)powered by AbstractAgent
HS1Trakeostomili Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Gül Kıran, Serap Balcı
HS2Transkutan Bilirubinmetre Kullanarak Yenidoğan Patolojik Sarılığının Zamanında Belirlenmesinde Hemşirenin Rolü
Mine Güneş Saran, Kübra Yücel, Esma Şeker, Beyza Aybey, Şeyma Oğuzhan, Dilek Yavuzcan Öztürk
HS3Nadir Bir Hastalik: X’ e Bağlı Çocukluk Çağı Serebral Adrenolökodistrofisi
Güzide Özden Akcan, Rabiye Güney
HS4Pediatrik Yoğun Bakımda Ventilatörle İlişkili Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
Şeyma Nur Sert
HS5Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Yaşam Koşulları
Senanur Alişan, Enes Şimşek
HS6YENİDOĞANLARDA KANGURU BAKIMI VE MASAJIN EMME BAŞARISI VE FİZİKSEL PARAMETRELERE ETKİSİ
Gülşah Irmak, Dilek Konuk Şener
HS7Minör Cerrahiye Yönelik Çocuk Otonomisi İçin Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Remziye Semerci, Seher Ünver, Sacide Yıldızeli Topçu, Fatma Nesrin Turan, Melahat Akgün Kostak, Ümmü Fındık Yıldız
HS8Hastane Temelli Evde Bakım: Yenidoğan İzlemi
Elif Turan, Nursel Ekmekçi, Aysel Kökcü Doğan, Sema Kuğuoğlu
HS9Nazogastrik (NG) tüp ile enteral beslenen çocuklarda hemşirenin önemli rollerinden biri: NG tüpünün yerinin kontrolü
Hatice Pars