Herpes Simpleks Ensefalitinde Görüntüleme Bulguları [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(2): 48-52 | DOI: 10.5505/ttd.2016.67699  

Herpes Simpleks Ensefalitinde Görüntüleme Bulguları

Aynur Turan1, Havva Akmaz Ünlü2, Mehmet Tiftik2
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Herpes ensefaliti en sık sporadik ensefalittir. Çocuklarda ve yetişkinlerde hastalık genellikle Herpes simpleks tip 1 virüsü ile ilişkilidir. Herpes ensefaliti primer enfeksiyon sonucu ya da latent virüsün reaktivasyonu sonucu oluşur. Hastalık ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur. Hızlı tanı ve tedavi çok önemlidir, çünkü asiklovir ile yapılan hızlı müdahale sonucu anlamlı şekilde iyileşme gözlenir. Bu nedenle MR görüntüleme paterninin tanınması gereklidir. Medial temporal lob, inferior frontal loblar ve insula tipik olarak etkilenir. Bu yazı herpes ensefalitinin görüntüleme bulgularına odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, herpes simpleks ensefaliti, manyetik rezonans görüntüleme.


Imaging Findings in Herpes Simplex Encephalitis

Aynur Turan1, Havva Akmaz Ünlü2, Mehmet Tiftik2
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Herpes encephalitis is the most common sporadic encephalitis. The disease is usually associated with Herpes simplex virus type 1 in children and adults. Herpes encephalitis
can occure as a result of primary infection or as the reactivation of latent virus. Herpes encephalitis causes significant morbidity and mortality. Prompt diagnosis and treatment is very crucial, because early intervention with acyclovir significantly improves the clinic. Therefore, recognition of the MR imaging pattern of herpes encephalitis is essential. The medial temporal lobes, inferior frontal lobes, and insula are typically affected. This review focuses on the imaging findings of herpes encephalitis.

Keywords: Encephalitis, herpes simplex encephalitis, magnetic resonance imaging.


Aynur Turan, Havva Akmaz Ünlü, Mehmet Tiftik. Imaging Findings in Herpes Simplex Encephalitis. Turk Med J. 2016; 8(2): 48-52

Sorumlu Yazar: Aynur Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar