Sisli Etfal Tip Bülteni

Poliglandüler otoimmun sendrom Tip III [SETB]
SETB. 2003; 37(2): 30-33

Poliglandüler otoimmun sendrom Tip III

Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Ç. Yazıcı Ersoy, B. Tolga Konduk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Poliglandüler otoimmun sendrom (POS), endokrin bezlerin hormonal faaliyetlerinde yetersizliğe yol açan bir grup otoimmun hastalığıdır. POS tip I ve tip II olarak 2 kategoriye ayrılır. Ek bir grup olan POS tip II! daha sonra eklenmiştir ve otoimmun tiroid hastalığına insüline bağımlı diabetes mellitus, (İDDM), pernisiyöz anemi, vitiligo ve diğer otoimmun hastalıkların eşlik etmesi ile karakterizedir. Tip I ve II’ ye göre daha nadir görülmektedir ve farklı olarak adrenal korteks tutulumu bulunmamaktadır. Biz burada kliniğimizde gördüğümüz otoimmun tiroid hastalığı ve pernisiyöz anemisi (POS tip Illb) bulunan bir vakayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Poliglandüler otoimmun sendrom tip III, Otoimmunite, Adrenal korteks tutulumu


Polyglandular autoimmune syndrome TYPE III

Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Ç. Yazıcı Ersoy, B. Tolga Konduk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Polyglandular autoimmune syndrome (PAS), comprise up of autoimmune disorders of the endocrine glands suits in failure of the glands to produce their horn, distinguishes two broad categories, type I and type II ditional group, PAS type III, subsequently is descri characterized by autoimmune thyroid disease, insulii dent diabetes mellitus (1DDM), pernicious anemia, and other autoimmune disorders. PAS type III, is see and in contrast to PAS type I and II, it does not in\ adrenal cortex. Here we presented a patient with autc thyroid disease and pernicious anemia (PAS type Illb, observed in our clinic.

Keywords: Polyglandular autoimmune syndrome Autoimmunity, Adrenal cortex involvement


Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Ç. Yazıcı Ersoy, B. Tolga Konduk. Polyglandular autoimmune syndrome TYPE III. SETB. 2003; 37(2): 30-33

Sorumlu Yazar: S. Kerem Okutur


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar