Respiratory Case Reports

Respir Case Rep: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Ekim 2016
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Dental köprü aspirasyonu ve tanısal zorluklar
Aspiration of a dental bridge: a diagnostic challenge
Petar Jovan Avramovski, Maja Petar Avramovska, Kosta Sotiroski, Aleksandar Sikole
doi: 10.5505/respircase.2016.87609  Sayfalar 151 - 156

2.
Penil Sarkoidoz: Nadir ilk tutulum
Penile Sarcoidosis: A Rare Initial Manifestation
Sibel Doruk, Eyüp Sabri Uçan, Faruk Doğan, Funda Taşlı, Hasan Umut Kantarcı, Gülistan Karadeniz, Kemal Can Tertemiz
doi: 10.5505/respircase.2016.53765  Sayfalar 157 - 160

3.
Yangın ve Yangın Söndürücü Maruziyeti Sonrasında Gelişen Pulmoner Alveolar Proteinozis ve Trakeal Stenoz
Pulmonary Alveolar Proteinosis and Tracheal Stenosis After Exposure to Fire and Fire Extinghuisher
Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi O, Kenan Abbaslı, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.36854  Sayfalar 161 - 164

4.
Arı sokması sonrası yetişkin solunum sıkıntısı sendromu
Adult respiratory distress syndrome after a wasp sting
Ahmet Arisoy, Hilmi Demirkiran, Huseyin Akdeniz, Selami Ekin
doi: 10.5505/respircase.2016.39200  Sayfalar 165 - 168

5.
Metotreksata Bağlı Gelişen Pulmoner Toksisite
Methotrexate-related Pulmonary Toxicity
Selim Erkan Akdemir, Pınar Çelik, Timur Pırıldar
doi: 10.5505/respircase.2016.66487  Sayfalar 169 - 173

6.
Akciğer kanserini taklit eden büyük kitle görünümlü Wegener Granülomatozu olgusu
A Wegener Granulomatosis case with a huge lung lesion mimicking lung cancer
Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Ünal Şahin, Recep Bedir
doi: 10.5505/respircase.2016.48343  Sayfalar 174 - 177

7.
EBUS Transbronşial İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Tanı Konulan Malign Plevral Mezotelyoma Olgusu
Malignant Pleural Mesothelioma Detected by Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration
Aysegul Senturk, Ebru Sengul Parlak, Elif Babaoglu, Hayriye Tatli Dogan, Hatice Canan Hasanoglu
doi: 10.5505/respircase.2016.75046  Sayfalar 178 - 180

8.
Plevra Aspergillozis: Nadir Görülen Bir Mantar Enfeksiyonu
Pleural Aspergillosis: A Rare Presentation of Fungal Infection
Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Suleyman Emre Akın, Saniye Goknil Çalık, Hıdır Esme
doi: 10.5505/respircase.2016.38991  Sayfalar 181 - 183

9.
Plevral sıvının bir nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi
A cause of pleural effusion is Familial Mediterranean Fever
Efsun Gonca Uğur Chouseın, Sinem Karaosman Iliaz, Hülya Abalı, Sakine Öztürk, Emel Çağlar
doi: 10.5505/respircase.2016.26056  Sayfalar 184 - 187

10.
Karina Rekonstrüksiyon Cerrahisi Sonrası Gelişen Stenoza Trakeal Y-stent Uygulaması
Tracheal Y-stent Implantation For Stenosis After Carina Reconstruction Surgery
Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Güler Özgül, Fatma Esra Günaydın, Thierry Sibomona, Cemal Özçelik, Alper Avcı
doi: 10.5505/respircase.2016.71501  Sayfalar 188 - 191

11.
Akciğer Kanseri ile İlişkili Paraneoplastik Pemfigus: Olgu Sunumu
Paraneoplastic Pemphigus Associated With Lung Cancer: A Case Report
Hüseyin Ulaş Çınar, Burçin Çelik, Celalettin Kocatürk, Hale Kefeli Çelik
doi: 10.5505/respircase.2016.29484  Sayfalar 192 - 194

12.
Nadir Bir Akciğer Tümörü olan Sklerozan Pnömositoma Olgusu
A Case of Sclerosing Pneumocytoma: A Rare Lung Tumor
Abdulkadir Yasir Bahar, Sercan Şimsek, Harun Çıralık
doi: 10.5505/respircase.2016.33254  Sayfalar 195 - 199

13.
Safra Kesesi Kanserinin Kaviter Akciğer Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu
Cavitary Pulmonary Metastases of Gallbladder Cancer: A Rare Case Report
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Tahir Taha Bekçi, Yaşar Ünlü, Hıdır Esme
doi: 10.5505/respircase.2016.85520  Sayfalar 200 - 203

14.
Erken dönem göğüs duvarı metastazı oluşturan akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomu
Large cell neuroendocrine carcinoma of lung with early chest wall metastasis
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Adem Karataş, Ebru Taştekin
doi: 10.5505/respircase.2016.43660  Sayfalar 204 - 208

15.
Orta Lob Sendromu; Sağ Akciğer Lezyonlarında Ayırıcı Tanılar Arasında Olmalı
Middle Lobe Syndrome: Differential Diagnosis Should be Made Between The Right Lung Lesions
Fatih Meteroğlu, Mahsuk Taylan, Melike Demir, Burak Gül, Ali Birak
doi: 10.5505/respircase.2016.66933  Sayfalar 209 - 212

16.
Santral Sinir Sistemi Tutulumunun Eşlik Ettiği Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu
A case of miliary tuberculosis accompanied by central nervous system involvement
Melike Demir, Mahsuk Taylan, Demet Arslan, Emel Aslan, Süreyya Yılmaz, Abdurrahman Şenyiğit
doi: 10.5505/respircase.2016.56933  Sayfalar 213 - 216

17.
Akciğer Kanser Metastazını Taklit Eden Akciğer Tüberkülozu: Olgu sunumu
Pulmonary tuberculosis mimicking lung cancer metastases: a case report
Beyhan Çakar
doi: 10.5505/respircase.2016.84755  Sayfalar 217 - 219

18.
Trakeomalazili iki olgu
Two cases with tracheomalacia
Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Mehmet Hakan Bilgin, Selami Ekin
doi: 10.5505/respircase.2016.00922  Sayfalar 220 - 223

19.
Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu
A Case of Tracheobronchopatia Osteocondroplastica
Derya Aydın, Nesrin Yaman, Öznur Tiryaki Aydoğan, Erdoğan Bülbül, İsmail Engin Uzgören, Gökhan Aydın
doi: 10.5505/respircase.2016.50570  Sayfalar 224 - 226

EDITÖRE MEKTUP
20.
Skuamöz Hücreli Akciğer Kanserli Hastada Intramedüller Spinal Kord Metastazı
Intramedullary Spinal Cord Metastasis in a Patient With Squamous Cell Lung Cancer
Tahir Taha Bekçi, Ramazan Koylu, Mustafa Çalık, Süleyman Baktık, Saniye Göknil Çalık
doi: 10.5505/respircase.2016.33043  Sayfalar 227 - 228
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YAZAR İNDEKSI
21.
2016 Yılı Beşinci Cilt Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
22.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF