Abstracts (Kabul:Sözlü Sunum-Ödül için Düşünülebilir)powered by AbstractAgent
OS01Nadir bir boşaltıcı torasentez komplikasyonu: İntraparankimal kateter iğnesi
A rare complication of thoracentesis for plevral effusion;intraparenchymal catheter needle
Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Büyükkarabacak, Zeynep Pelin Sürücü, Tuğba Apaydın, Ahmet Başoğlu
OS02Sağ Omuz Bölgesi ve Toraks Duvarını Kaplayan Dev Kondrosarkom Olgusu
A Case of Giant Chondrosarcoma Occupying Right Shoulder and Chest Wall
Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Dündar Saba
OS03Penetran Boyun Travmasına Bağlı Kombine Trakea ve Özofagus Laserasyonu
Combined Tracheal and Esophageal Laceration After Penetrating Neck Trauma
Ahmet Nasır, Abidin Şehitoğulları, Deniz Demir, Muzaffer Yılmaz, Recep Kaymaz
OS04Trakeal Lipoma: Nadir bir Trakeal Tümör
Tracheal Lipoma: A RareTracheal Tumor
Cemal Özçelik, Alper Avcı, Feride Karacaer, Ismail Can Karacaoğlu
OS05Sternal Dev Kavernöz Hemanjioma ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı
Sternal giant cavernous hemangioma and multidisciplinary treatment approach
Hakkı Ulutaş, Ayşenur Akatlı, Muhammet Reha Çelik, Cemal Fırat, Akın Kuzucu
OS06Kriptojenik Organize Pnomoni (Olgu Sunumu)
Cryptogenic Organizing Pneumonia (Case Report)
Saltuk Buğra Kaya, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Berivan Harman, Uygar Ozan Atmaca, Zeynep Ayfer Aytemur
OS07Acil Serviste KOAH ve Metabolik Asidoza Yaklaşım: Olgu Sunumu
Approach to COPD and Metabolic Acidosis in the Emergency Department: A Case Report
Mehmet Sinan Bodur, Özgür Özen, Seher Kakdaş, Önder Öztürk, Vedat Erdem, Erhan Aydın
OS08Cough-induced Rib Fracture
Aysel Sünnetçioğlu, Abdussamet Batur
OS09Hemoptizi
Hemoptysis
Ece Kaya
OS10Bir olgu nedeniyle romatoid artrit’in akciğer tutulumu
A case report: Pulmonary involvement in rheumatoid arthritis
Saltuk Buğra Kaya, Emir Ömer Keleş, Ceren Otlu, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Zeynep Ayfer Aytemur
OS11Ailesel İdiyopatik Plöroparankimal Fibroelastozis ve Akinetik Rijid Sendrom Birlikteliği
Familial Idiopathic Pleuroparenchymal Fibroelastosis Associated with Akinetic Rigid Syndrome
Gökçen Arkan Erdoğan, Hasan Hasanzade, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Özlem Özdemir Kumbasar
OS12İntegrin ?3 Geninde Posttranslasyonel Değişikliklere Bağlı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı ve Nefrotik Sendrom Birlikteliği
Crucial role of posttranslational modifications of integrin ?3 in interstitial lung disease and nephrotic syndrome
Ebru Yalçın, Yinghong He, Diclehan Orhan, Chiara Pazzagli, Nagehan Emiralioğlu, Cristina Has
OS13Sevofluran ile indüklenen diffüz alveoler hemoraji
Diffuse alveolar hemorrhage induced by sevoflurane
Pınar Birsen Yıldız, Didem Görgün, Fulya Omak, Betül Polat Akdemir, Füsun Şahin, Funda Seçik, Mesut Bayraktaroğlu
OS14Bleomisin Akciğer Toksisitesi: Kortikosteroid Tedavisine Yanıtsız Vakalarda İmatinib Alternatif Bir Rejim Olabilir mi?
Bleomycin Lung Toxicity: Can Imatinib be an alternative regime for the cases unresponsive to corticosteroids treatment?
Nilüfer Aykaç Kongar, Coşkun Tecimer, Osman Elbek, Haluk Celalettin Çalışır
OS15Nadir Görülen Genetik Hastalık; 3 Olgu Nedeniyle Hemansky Pudlak Sendromu
A Rare of Genetic Disease: A Report of Three Cases Hermansky-Pudlak Syndrome
Hatice Türker, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Baran Gündoğuş, Emine Aksoy, Soner Umut Kuver, Feyza Kargın
OS16pulmoner aktinomikoz
pulmonary actinomycosıs
Mürşide Demirhan Uzun, Özgecan Karahan, Pınar Atagün Güney, Ayşem Aşkım Öztin Güven, Nagihan Durmuş Koçak, Sibel Arınç
OS17Ülkemiz İçin Nadir Bir Olgu: Pulmoner Histoplazmoz
A Rare Case For Our Country: Pulmonary Histoplasmosis
Ufuk Turhan, Erol Kılıç, Tuncer Özkısa, Mehmet Aydoğan, Seyfettin Gümüş
OS18A case of laryngotracheobronchial papillomatosis treated by bronchoscopic interventional techniques
Fatma Çiftçi, Duygu Acar, Demet Karnak
OS19mediastinal kanamayla komplike olan desendan nekrotizan mediastinit vakası
A case of descendan nekrotising mediastinitis complicated with mediastinal bleeding
Hakan Tanrıverdi, Mertol Gökçe, Fırat Uygur, Osman Korcan Tilkan, Oytun Aydoğan, Meltem Tor
OS20Su Çiçeği Pnömonisine Bağlı Solunum Yetmezliği Vakası
A Case of Respiratory Failure Due to Smallpox Pneumonia
Fatmanur Çeli·k Başaran, Nimet Aksel, Mine Gayaf, Ayşe Özsoy, Dursun Tatar
OS21TNF-Alfa İnhibitörleri Ve ÇİD-TB
TNF-Alpha İnhibitors And MDR-TB:A Case Report
Tülin Yılmaz Kuyucu, Emine Nur Koç, Abdullah Kansu, Hüseyin Arpağ, Aylin Babalık
OS22Sheehan sendromlu bir olguda rifampisin ile indüklenen adrenal yetmezlik
Rifampisicin induced adrenal insufficiency in a case of Sheehan syndrome
Berna Taşkın Doğan, Öner Dikensoy, Meral Uyar
OS23Heryerde Nakile Karşı Yasal Nakil
Wherever Transplantation Versus Legal Transplantation
Fatih Yakar, Kübra Aşık, Didem Özkan, Hatice Sözgen, Fatmanur Karaköse Okyaltırık, Muhammed Emin Akkoyunlu, Murat Sezer
OS24Coincidence or Consequence ?
Didem Özkan, Mehmet Bayram, Fatih Yakar, Fatmanur Karaköse Okyaltırık, Hatice Kutbay Özçelik, Kübra Aşık, Murat Sezer
OS25Tedavi Yönetimi Zor Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz Olgusu
Difficult Management Of Treatment XDR-TB: A Case Report
Emine Nur Koç, Aylin Babalık, Özgecan Karahan, Armağan Hazar, Tülin Yılmaz Kuyucu
OS26Biatrial Trombüs Sonrası Gelişen İskemik Stroklu Hastada Geç Trombolitik Tedavi
Late thrombolytic treatment in patient with ischemic stroke after biatrial thrombosis
Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Aziz Gümüş, Müge Hazıroğlu, Sebih Alp, Ünal Şahin
OS27Granülomatöz Polianjitin Nadir Komplikasyonu; Bisitopeni ile Seyreden Kemik İliği Tutulumu
A Rare Complication of Granulomatozis with Polyangitis; Bone Marrow Engagement with Bicytopenia
İnci Gülmez, Fatma Özdemir, Özlem Canöz, Fatma Sema Oymak
OS28Diffüz Hemanjiom ve Lenfanjiomda Sirolimusun Etkinliği: Olgu Sunumu
The Effectiveness of Sirolimus in Diffuse Hemangioma and Lymphangioma: Case Report:
Ebru Karaçay, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Yasemin Söyler, Gökçen Arkan Erdoğan, Özlem Özdemir Kumbasar
OS29Nadir görülen Behçet Hastalığı komplikasyonu; Eşzamanlı bilateral pnömotoraks: Bir olgu nedeniyle
Rare complication at Behcet’s disease: Concurrent bilateral pneumothorax: A case report
Ömer Cenap Gülyüz, Sertaç Arslan
OS30Dev kavite ile gelen pulmoner tromboemboli olgusu
A case of pulmonary thromboembolism with giant cavity
Dilem Anıl Tokyay, Meltem Ağca, Ebru Sulu, Ayşe İrem Kılıç, Fevzi Özçınar, Tülay Yarkın