E-Poster

NO BİLDİRİ
P-001 Raynaud hastalığında Stellat gangliyon blokaj tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesinde perfüzyon indeks monitorizasyonunun önemi
Ömer Fatih Şahin, Caner Mimaroğlu, Ahmet Cemil İsbir, Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, Sinan Gürsoy, Filiz Bulut, İclal Özdemir Kol
P-002 The effects of atropine and aminophylline premedication on respiratory problems after electroconvulsive therapy: a prospective, randomized, crossover trial
Achmet Ali, Okyay Özsoy, Burcu Basaran, Serap Oflaz, Ipek Edipoglu, Ibrahim Özkan Akıncı
P-003 Akut böbrek hasarlı hastalarda farklı hemofiltrasyon modellerinin eser elementler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Fatma Ateş Alkan, Oktay Demirkıran, Ümit Bora Barutçu, Mehmet Ali Körpınar
P-004 Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Farklı Genel Anestezi Yöntemlerinin Laktat ve Karaciğer Enzimleri Üzerine Etkileri
Mehmet Sargın, Ahmet Topal, Eray Yaşar, Şeref Otelcioğlu
P-005 Ektopik Gebelik Tedavisi İçin Metotreksat Uygulanan Hastada İlaç İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Şule Akın, Pınar Ergenoğlu, Aslı Karslı, Çağla Bali, Özlem Özmete, Anış Arıboğan
P-006 Laparoskopik kolesistektomi olgularında ultrasonografi eşliğinde uygulanan transversus abdominis plan bloğunda bupivakain ve levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması
Arzu Yıldırım Ar, Dilek Erdoğan Arı, Yıldız Yiğit Kuplay, Ahmet Yalın İşcan, Firdevs Karadoğan, Damla Kırım, Fatma Nur Akgün
P-007 Sepsis ve Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromlu Hastalarda Selenyum, Bakır, Çinko, Demir Seviyeleri
Hilal Ayoğlu, Üstün Sezer, Mehmet Akın, Dilek Okyay, Ferruh Ayoğlu, Murat Can, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Murat Çimencan, Abdullah Gür, Işıl Turan
P-008 Anafilaksi riski olan hastada anestezi ve cerrahi yönetimi: Hasta güvenliği ve alternatif aksiller brakiyal pleksus blok uygulaması
Necip Akman, Emine Aysu Şalvız, Bilge Şencan, Demet Altun, Mehmet Tuğrul, Erol Kozanoğlu, Ömer Berköz
P-009 Genel Anestezi Uygulanan Hastalarda Meperidin, Ketamin ve Tramadol'ün Postanestezik Titreme ve Ağrı Üzerine Etkileri
Ayşegül Köroğlu, Hakan Yılmaz, Züleyha Kazak Bengisun, Arif Hikmet Süer, Filiz Tüzüner
P-010 Pnömoperitoneumun indüklediği oksidatif stresde iskemik önkoşullama mı yoksa inhalasyon/intravenöz anestezi mi?
Safinaz Karabayırlı, Önder Sürgit, Hülya Kaşıkara, Cemile Koca, Merve Ergin, Rüveyda İrem Demircioğlu, Bünyamin Muslu
P-011 Intraocular Pressure Changes after Spinal Anesthesia: Acute and Subacute Effects
Ruslan Abdullayev, Hamit Sinan Hatipoğlu, Ömer Burak Küçükebe, Mete Güler, Filiz Hatipoğlu, Ali Hakim Reyhan, Bülent Çelik
P-012 Gebe Hastalarda Preoperatif Anksiyete Sebepleri ve Değerlendirilmesi: STAI Skorlarının Karşılaştırılması
Bilge Aslan, Müge Arıkan, Eyyüp Horasanlı
P-013 Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS) Olan Olguların İlaç İlişkili Uyku Endoskopisinde Dexmedetomidinin Ve Propofolün Etkinliğinin Karşılaştırılması
Ufuk Kuyrukluyıldız, Orhan Binici, Didem Onk, Serap Ayhan Çelik, Mümtaz Taner Bostancı, Ethem Ünver, Adalet Özçiçek, Ayşin Alagöl
P-014 Tiroid cerrahisinde, bilateral yüzeyel servikal pleksus bloğu ile bilateral büyük oksipital sinir bloğu kombinasyonu analjezik etkinliği, tek başına bilateral yüzeyel servikal pleksus bloğuna göre yüksektir: Randomize kontrollü çalışma
Fatma Kılınçkan, Filiz Üzümcügil, Murat Sayın, Onur Özlü, Ömer Bayır
P-015 Eğitim Kurumunda Sezaryen Operasyonu İçin Uygulanan Tek Doz Spinal Anestezi Başarısı
Ömür Aksoy, Mukadder Orhan Sungur, Şahika Bolsoy Deveci, Emine Özkan, Tülay Özkan Seyhan
P-016 Sezaryende genel anestezi veya spinal anestezi uygulanan gebelerde preoperatif anksiyete değerlendirilmesi
Çiğdem Ünal Kantekin, Ali İrfan Gül, Esef Bolat, Esra Uyar Türkyılmaz, Süreyya Öztürk, Akif Demirel
P-017 Nöroaksiyel Anestezi Uygulanması Planlanan Hastalarda Görsel Bilgilendirmenin Anestezi Tercihleri Üzerine etkisi
Engi̇n Emre, Bülent Atik, Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Burak Eşkin, Gökhan Özkan
P-018 Yoğun Bakım Hasta Yakınları İle Poliklinik Hastalarının Organ Bağışına Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Esra Mercanoğlu Efe, Yılmaz Apaydın, İsra Karaduman, Yavuz Selim Çınar, Mehmet Kaydul
P-019 endotrakeal tüpün yerinin doğrulanmasında iki farklı ultrason tutuş tekniğinin başarısının karşılaştırılması
Sedat Temircan, Süleyman Deniz, Gökhan Inangil, Tuna Ertürk, Hüseyin Sen, Sezai Ozkan
P-020 Ameliyat öncesi uygulanan intravenöz tramadol ve intramusküler diklofenak sodyum kombinasyonu, etkin analjezi için gereken tramadol-HKA'nin intraoperatif yükleme dozunu düşürür: Randomize çalışma
Filiz Üzümcügil, Canan Küçük, Hülya Oral, Ayşen Hergüner, Salim Erkaya
P-021 Kaudal blok uygulanan çocuklarda sıvı durumunun belirlenmesinde noninvaziv sıvı cevaplılığı indeksi etkinliğinin araştırılması
Aylin Işık Akbay, Tümay Umuroğlu, Alper Kararmaz, Gülbin Töre Altun, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-022 Elektrokonvülsif Tedavide Rokuronyum-Sugammadeks ve Süksinilkolinin Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Cengiz Kaya, Ahmet Rıfat Şahin, Ali Haydar Şahinoğlu
P-023 Myastenia Gravis ve Ankilozan spondilitli bir olguda anestezi uygulaması
Esef Bolat, Çiğdem Ünal Kantekin, Süreyya Öztürk, Muzaffer Gencer, Akif Demirel
P-024 Using a pillow may facilitiate endotracheal intubation or not in children in normal airway?
Dilek Günay Canpolat, Mustafa Denizhan Yıldırım, Kenan Cantekin, Aynur Akin
P-025 Genel Anestezi Altında Yapılan Septorinoplasti Hastalarında Kontrollü Hipotansiyon İçin Kullanılan İlaçların QT, düzeltilmiş QT ve QT dispersiyonuna Etkisi
Nuran Kavun Çimen, Bahadır Kösem, Tolga Çimen, Seyfi Kartal, Bünyamin Muslu, Safinaz Karabayırlı, Muhammet Gözdemir, Hatice Kılınç
P-026 Video Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi Ameliyatlarında Kronik Ağrı
Mesut Yornak, Burcu Mert Başaran, Zerrin Sungur, Esra Saka, Berker Özkan, Adalet Demir, Emre Çamcı, Mert Şentürk
P-027 Omuz Artroskopilerinde Şezlong Pozisyonunun Serebral Perfüzyon Ve Anestezi Derinliği Monitorizasyonuna Etkileri
Mehmet Büget, Süleyman Küçükay, Esra Saka, Zerrin Sungur, Nükhet Si̇vrikoz, Kamil Pembeci, Mert Şentürk
P-028 Retroperitoneal Hematoma Bağlı Postoperatif Epidural İnfüzyon Sırasında Ani Gelişen Motor Ve Sensoriyel Kayıp
Ayda Türköz, Pelin Şen, Gül Gültekin, İsmail Caymaz, Ömer Özel
P-029 A comparative study of anesthetic effects of ketamine, propofol and propofol-ketamine combination in tooth extraction of children
Dilek Günay Canpolat, Mustafa Denizhan Yıldırım, Recep Aksu, Nükhet Kütük, Alper Alkan
P-030 Organofosfat intoksikayonuna bağlı polinöropati
Gizem Demir Şenoğlu, Zeki Tuncel Tekgül, Halide Hande Şahinkaya, Murat Yaşar Özkalkanlı, Vildan Tosuner Akpınar, Burcu Özalp Horsanalı, Onur Okur
P-031 Cormack-Lahane Skorunun Öngörülmesinde Preoperatif Tanımlayıcı Havayolu Değerlendirme Testlerinin Güvenirliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Prospektif Klinik Çalışma
Onur Selvi, Özgür Şentürk, Tuğçe Kahraman, Ercan Şerifsoy, Selçuk Şimşek, Zeliha Özer
P-032 OBEZ hastalarda iki farklı SEVOFLURAN preparatının post operatif erken dönem KOGNİTİF FONKSİYONLAR üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Enver Belli, Tolga Totoz, Ali Özalp, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Melahat Karatmanlı Erol, Neriman Güleç, Sibel Fadıllıoğlu, Funda Gümüş, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-033 Sağlık Çalışanlarının Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri
Salih Yıldırım, Betül Ünsal, Abdulkerim Kayhan
P-034 Hastanemizde Aort Patolojilerinin Tedavisinde Uygulanan Endovasküler Girişimlerdeki Anestezi Deneyimlerimiz
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Cihan Döğer, Tülin Gümüş, Abdullah Yalçın, Orhan Kanbak
P-035 Deli Bal Zehirlenmesi Olgusu
Özlem Kocatürk, Zeynep Öresin
P-036 Akut Respiratuar Distress Sendromlu Hastada Interventional Lung Assist Uygulaması
Hatice Selçuk Kuşderci, Timuçin Sabuncu, Ülkü Sabuncu, Öznur Uludağ, Ruslan Abdullayev, Burak Küçükebe
P-037 Fleksiyon kontraktürü gelişmiş üst ekstremitede ultrason eşliğinde lateral sagittal infraklavikülar blok
Onur Palabıyık
P-038 Erken Postoperatif Dönemde Sağ Frenik Sinir Paralizisine Bağlı Solunum Sıkıntısı: Olgu Sunumu
Oğuzhan Arun, Emine Çepni Kütahya, Bahar Öç, Gökhan Akdemir, Ateş Duman
P-039 Peroperatif Anksiyete Düzeyinin ve Anksiyeteyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkisi
Güray Demir, Fahriye Çiçek, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-040 Preoperatif Anksiyetenin İntraoperatif ve Postoperatif İlk Analjezik Tüketimine Etkisi
Fatma Demircan, Mukadder Orhan Sungur, Şahika Bolsoy Deveci, Nükhet Sivrikoz, Tülay Özkan Seyhan
P-041 Proseal laringeal maske ve I-gel laringeal maskenin etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması
Cihan Kapan, Belgin Akan, Gizem Olgaç, Mahinur Demet Albayrak, Özge Cihangir Özek, Deniz Erdem, Bayezit Dikmen, Nermin Göğüş
P-042 Alt ekstremitenin endovasküler lazer yöntemi ile varis cerrahisinde, femoral sinir bloğu ve hemi-spinal anestezi yöntemlerinin perioperatif hemodinami, analjezi, postoperatif erken mobilizasyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Eralp Çevikkalp, Tülün Öztürk, Funda Yıldırım, Alper Özbakkaloğlu, İsmet Topçu
P-043 Veküronyum Kullanımında Görülen Rzidüel Kürarizasyon İnsidansı ve Yaş Gruplarının Buna Etkisi
Özlem Kocatürk, Meryem Nil Kaan, İbrahim Kurt
P-044 Olgu Sunumu: May-Hegglin Anomalisi Olan Hastada Anestezi Yönetimi
Umut Kara, Adil Öztürk, Bora Çakmak, Murat Arslantürk
P-045 Spinal Anestezide Topikal Lokal Anestezik Olarak Lidokain –Prilokain Kremin (Emla Krem) Kullanılması, Süre Çalışması
Akif Yıldırım, Erdal Doğan, Mehmet Salim Akdemir, Ali Ihsan Sert, Mahmut Akıldız, Hakan Akelma, Gönül Ölmez Kavak
P-046 Preoperatif dönemde kullanılan antihipertansif ilaçların ve kesilme zamanlarının peroperatif hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Hörmet Ayteki̇n, Osman Ekinci, Sefa Gökden, Gülşen Bosna, Asu Özgültekin
P-047 Malignite Nedeni İle Genel Anestezi Altında Opere Edilen Hastaların Selenyum, Bakır, Çinko, Demir Seviyeleri
Hilal Ayoğlu, Aydan Çalışkan, Mehmet Akın, Üstün Sezer, Murat Can, Dilek Okyay, Gamze Küçükosman, Ferruh Ayoğlu, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Murat Çimencan, Işıl Turan
P-048 Kardiyak riskli diyabetik hastada psoas kompartman ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu
Fikret Bayar, Onur Palabıyık, Ali Metin Ülgen, Yakup Tomak
P-049 Olgu Sunumu: Poland Sendromu ve Anestezi
Ayça Sultan Şahin, Ayla Kulaber Sayın, Melike Korkmaz Toker, Ayşegül Uryan Karabay, Yavuz Demiraran
P-050 Profilaktik antiepileptik dozlarda topiromat ve levetirasetamın metabolik etkilerinin karşılaştırılması
Hatice Türe, Sevgi Bilgen, Özgül Keskin, Neslihan Uztüre, Özge Köner, Berrin Aktekin, Canan Aykut Bingöl, Uğur Türe
P-051 Spinal cerrahide Deksketoprofen Trometamolün preemptif analjezik etkinliği
Işın Güneş, Melih İşbirlio, Ayşe Ülgey, Adnan Bayram, Halit Madenoğlu
P-052 Laparoskopik kolesistektomi hastalarında esmolol infüzyonunun postoperatif stres yanıt üzerine etkisi
Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Handan Güleç, Hakan Buluş, Eyüp Horasanlı
P-053 Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta Yakınlarında Gözlenen Anksiyete ve Depresyon
Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Hafize Fisun Demir, Nimet Şenoğlu, Rıza Hakan Erbay
P-054 2006-2014 Yılları Arasındaki Santral Venöz Port Uygulamalarımız
Döndü Genç Moralar, Ülkü Aygen Türkmen, Ayşegül Bilen, Seray Kalyon Türkmen, Hatice Feyizi
P-055 Kombine spino-epidural anestezi (KSEA) yöntemiyle sezaryen operasyonlarında düşük doz izobarik ve hiperbarik bupivakain ile izobarik levobupivakaine ilave edilen fentanilin hemodinamik ve motor blok etkileri
Canan Atalay, Muhammet Karaca, Hüsnü Kürşad
P-056 Tıp fakültesi öğrencilerinin ortgan nakli ve bağışı konusundaki farkındalıkları
Atasoy Gürlevik, Süha Bozbay, Oğuzhan Kayhan, Oktay Demirkıran
P-057 Spinal Anestezi Sonrası Görülen Akut Bel Ağrısı
Zeki Tuncel Tekgül, Sinan Pektaş, Murat Turan, Yücel Karaman, Meltem Çakmak, Mustafa Gönüllü
P-058 Başarısız bel cerrahisi sendromunda epıduroskopık adezyolızıs balon kateterle dilatasyon ve steroıd enjeksiyonu sonuçlarımız
Tayfun Aydın, Onur Balaban, Hilmi Koputan
P-060 Osteogenezis İmperfektalı Olguda Anestezi Yönetimimiz
Tuna Ertürk, Fatih Şimşek, Süleyman Deniz
P-061 Artrogripozis Multipleks Konjenita'lı Pediatrik Olguda Hiperbarik Bupivacaine İle Spinal Anestezi Uygulaması
Ergin Alaygut, Cem Güneyli, Gaye Aydın, Yelda Balık, Fatih Sürenkök, Yücel Karaman, Rıza Hakan Erbay
P-062 Yenidoğanda Zor Havayolu: Ağız İçi Kitle Birlikteliğinde Olan Konjenital Sternal Kleft
Pelin Çorman Dinçer, Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülşen Cebecik Teomete, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-063 Hipertansif hastalarda midazolam veya dexmedetomidin ile premedikasyon uygulanmasının peroperatif hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması
Gülbin Sezen, Yavuz Demiraran, İlknur Suidiye Şeker, İbrahim Karagöz, Abdulkadir İskender, Handan Ankaralı, Özlem Ersoy, Onur Özlü
P-064 Streptozosin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Memantin Tedavisinin Sevofluran ve Desfluran Anestezisi Sonrası Kognitif Fonksiyon ve Ağrı Düzeyine Etkilerinin Araştırılması
Ünal Taş, Mehmet Akçabay, Mustafa Arslan, Yusuf Ünal
P-065 Genel Anestezi Sırasında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Mukosiliyer Klirense Etkileri
Ferda Yaman, Bengi Melikoğlu, Emine Arzu Köse, Rahmi Kılıç, Alpaslan Apan
P-066 Bilateral Diz Protezi Nedeniyle Opere Olan Yaşlı Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Yoğun Bakıma Giriş ve Postoperatif Mortaliteye Etkisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Elif Doğan Bakı, Özal Özcan, Mehmet Ersegün Demirboğan, Serdar Kokulu, Hanife Uzel, Yüksel Ela, Remziye Gül Sıvacı
P-067 Preemptif 1200 mg gabapentin uygulanan ve postoperatif intravenöz parasetamol ile analjezi sağlanan laporoskopik kolesistektomi olgularının postoperatif vizüel analog skala ile ağrı skorlarının değerlendirilmesi
Abdullah Ömer Atsal, Ömer Faruk Boran
P-068 2009-2013 Tarihleri Arasında Robotik Ürolojik Cerrahi Geçiren Hastaların Retrospektif Anestezik Değerlendirilmesi
Ezgi Erkılıç, Cihan Döğer, Elvin Kesimci, Abdulkadir But
P-069 Çocuklarda Trendelenburg Pozisyonu ve Valsalva Manevrasının İnternal Juguler Ven Çapı ve Yerleşimi Üzerine Etkisi
Gamze Dinçyürek, Elif Başağan Moğol, Gürkan Türker, Belgin Yavaşcaoğlu, Bahri Ramadan, Tolga Yazıcı
P-070 Elektrokonvülzif tedavi anestezisinde ketamin, tiyopental, ketamin-tiyopental kombinasyonunun depresyon üzerine etkisi
Özlem Kuşcu, Feride Karacaer, Ebru Biricik, Ersel Güleç, Lut Tamam, Yasemin Güneş
P-071 T.C.S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniklerindeki Sağlık Çalışanlarının, Kan Ürünleri ve Transfüzyonu Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Melih Tarhan, Ayşegül Ceyhan, Ayşe Ongun Özcan, Hülya Başar, Bülent Baltacı
P-072 Kaudal epidural blok sonrası gelişen nörolojik defisit
Serbülent Gökhan Beyaz, Mehmet Fatih Yüce, Ali Metin Ülgen, Bilgehan Atılgan Acar, Aykut Sarıtaş
P-074 Total diz protezi sonrası gelişen kronik ağrı üzerine epidural blok ve femoral sinir bloğunun etkilerinin karşılaştırılması
Sinem Sari, Murat Bakış, Fatma Şengül, Fabrizio Galimberti, Bilge Karslı, Alparslan Turan
P-075 Farklı Genel Anestezi Uygulamalarının Koku İşlevi Ve Koku Hafızası Üzerine Etkileri
Üstün Sezer, Rahşan Dilek Okyay, Hilal Ayoğlu, Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Murat Çimencan, Nilay Nur Gençoğlu, Ferruh Ayoğlu, Fikret Çınar, Işıl Özkoçak Turan
P-076 Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Farklı Dozlarda Asetominofen ve Lidokainin Karşılaştırılması
Filiz Alkaya Solmaz, Ayşen Erdoğan, Tülay Tuncer Peker, Ercan Özcan, Hatice Akpınar, Pakize Kırdemir
P-077 İnterskalen Brakiyal Pleksus Kateterizasyonu Sonrası Horner Sendromu Ve Ses Kısıklığı
Sıddıka Batan, Ferhunde Dilek Tezal Subaşı, Gülşen Bosna, Neslihan Baş Kılıç, Osman Ekinci, Asu Özger Özgültekin
P-078 Ağız Açıklığı 5 mm Olan Bilateral Temporomandibular Eklem Ankilozlu Hastada Uyanık Fiberoptik Nazotrakeal Entübasyon
Oğuz Kılıçkaya, Gökhan Özkan, Bora Çakmak, Ahmet Coşar
P-079 Pregabalinin Sedasyon Altında Yapılan Endobronşiyal Ultrasonografi Sırasında Sedasyon, Hemodinamik Yanıt ve Derlenme Üzerine Etkisi
Semih Aydemir, Ali Alagöz, Fatma Ulus, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Nilgün Demirci
P-080 60 Yaş Üzeri Olgularda Epinefrinli Lokal Anestezikler Kan Basıncını Etkiler mi?
Ayşe Hande Arpacı, Berrin Işık, Merve Nur Kadıoğlu, Ali Hantash Abu Hanttash, Ayşegül Mine Tüzüner Öncül
P-081 Elektif Total Diz Protezi Ameliyatlarında İntratekal Fentanil ile İntratekal Morfin Kullanımının Ağrı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Refika Kılıçkaya, Yavuz Orak, Mehtap Arda Balcı, Fatih Balcı, İlker Ünal
P-082 Pediatrik hastada farklı bir endikasyonla torasik paravertebral blok uygulaması: Olgu sunumu
Emine Aysu Şalvız, Necip Akman, Nukhet Sivrikoz, Mehmet Tuğrul, Kıvanç Demir, Atakan Aydın
P-083 Hemorajik Şok ve Akut İnferior Miyokard İnfarktüsü Geçirmekte Olan Hastada Acil Travma Anestezisi Yönetimi
Ramazan Baldemir, İsmail Aytaç, Mikail Alkan, Semih Başkan, Mustafa Baydar
P-084 Bupivakain kullanımına bağlı gelişen bir komplikasyon
Salih Yıldırım, Yavuz Orak
P-085 Gorlin-Goltz Sendromunda Anestezi Yönetimi
Oğuzhan Arun, Emine Çepni Kütahya, Bahar Öç, Bahar Çolpan Keleş, Ateş Duman
P-086 Omuz Atroskopik Cerrahisinde İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu İle İntraartikuler Lokal Anestezik Uygulamasının Postoperatif Ağrı kontrolündeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Recep Aksu, Cihangir Biçer, Ayşe Ülgey, Adnan Bayram, Işın Güneş, Ahmet Güney, Mustafa Denizhan Yıldırım, Günhan Gökahmetoğlu, Karamehmet Yıldız
P-087 Çift lümenli endobronşiyal ve tek lümenli endotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtların karşılaştırılması
Ali Ümit Eşbah, Mehtap Tunç, Ali Alagöz, Polat Pehlivanoğlu, Fatma Ulus
P-088 Morbid obez gebede ultrasonografi eşliğinde spinal blok
Aykut Urfalıoğlu, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Nezir Yılmaz, Ömer Faruk Boran, Mahmut Arslan, Hafize Öksüz
P-089 Kolonoskopi sırasında kardiyak arrestle sonuçlanan akut abdominal kompartman sendromu
Volkan Özen, Umut Kara, Serkan Şenkal, Ahmet Coşar
P-090 Entübasyon Sonrası Trakeal Stenoz Gelişen 4 Olguda Rigid Bronkoskopi İle Balon Dilatasyon Uygulanması
Canan Salman Önemli̇, Deniz Ayhan Çatal
P-091 Mortal Sonuçlanan İleri Derece Eisenmenger Sendromlu Gebede Anestezi Yönetimi
Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-092 Nazal cerrahiden sonra oral maske kullanımı yüz maskesi kullanımından daha etkindir
Dilek Yazıcıoğlu, İlkay Baran, Filiz Üzümcügil, İbrahim Öztürk, Gülten Ütebey, Murat Sayın
P-093 Alt GIS Endoskopisinde Anesteziyolog veya Endoskopist Tarafından Yapılan Farklı Sedasyon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Perihan Ekmekçi, Gülbanu Erkan, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Ülkü Ceren Köksoy, Güler Eraslan Doğanay, Filiz Tüzüner
P-094 Sugammadeks ve Neostigmin-Atropinin İntraoküler Basınç ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Sedat Hakimoğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Murat Karcıoğlu, Esra Ayhan Tuzcu, Volkan Hancı, Suzan Aydın, Hilal Kahraman, Ahmet Elbeyli, Selim Turhanoğlu
P-095 Ultrasonograf Eşliğinde Planlanan Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğu Tekniğinde Düşük Ve Yüksek Lokal Anestetik Volümünün Hemodinami, Ağrı Palyasyonu Ve Anestezi Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Cem Başaran, Berit Gökçe Ceylan, Eroğlu Füsun, Saygın Hasan, Yavuz Lütfi
P-096 Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Premedikasyon Tutumları Anketi
Serpil Ekin, Mesut Erbaş, Dilek Ömür, Volkan Hancı, Hasan Ali Kiraz, Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Tuncer Şimşek, Berna Uyan
P-097 The Evaluation Of Radiofrequency Facet Nerve Denervation In The Patients With Lumbar Facet Syndrome: Experience With 493 Patients
Caner Mimaroğlu, Beste Mimaroğlu Altınay, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol
P-098 Sürekli Renal Replasman Tedavisi uygulamalarında kateter yerleşim yerinin filtre ömrüne etkisi
Süha Bozbay, Atasoy Gürlevik, Oğuzhan Kayhan, Oktay Demirkıran
P-099 Hastaneye Geç Başvuran Parasetamol İntoks Olgusu
Didem Aldemir, Tolga Totoz, Meltem Türkay, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Funda Gümüş, Yunus Emre Celep, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-100 Hafif Nörolojik Sekelle İyileşen Herpes Ensefaliti
Birsen Doğu, Nezir Yılmaz, Sabriye Özçekiç, Selma Güler, Hafize Öksüz
P-101 Retinal Cerrahi Sırasında Topikal Fenilefrinin Sistemik Emilimine Bağlı Şiddetli Hipertansiyon ve Pulmoner Ödem
Aykut Urfalıoğlu, Birsen Doğu, Mahmut Arslan, Ömer Faruk Boran, Gökçe Gişi, Abdurrahman Mustafa Zıba, Hafize Öksüz
P-102 Hasta kontrollü epidural analjezi ile doğum ağrısı kontrolünde bupivakain ile levobupivakainin etkinliklerinin karşılaştırılması
Bülent Ertürk, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Aylin Yalçınkaya, Kutyar Mısırlıoğlu
P-103 Akut Respiratuar Distres Sendromunun nadir bir nedeni:ASİFİKSİ
Cafer Mutlu Sarıkaş, Ayşe Nur Yeksan, Ürfettin Hüseyinoğlu
P-104 Gebede Epidural Anestezi Sonrası Gelişen Tek Taraflı Horner Sendromu: Olgu Sunumu
Canan Yılmaz, Derya Karasu, Demet Özer, Ümit Çağlayan, Oya Karakaş, Seda Cansabuncu
P-105 Effects of P6 acustimulation with the ReliefBand® on postoperative nausea and vomiting in patients due to undergo gynaecological laparoscopy
Gamze Ertaş, Elif Bengi Şener, Cengiz Kaya, Fatih Özkan, Yasemin Burcu Üstün, Ersin Köksal
P-106 Kronik venöz ülseri bulunan morbid obez hastada femoral, tibial ve peroneal sinir bloğu uygulaması
Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Süleyman Deniz, Nazım Atilla Sezer, Huseyin Sen, Sezai Ozkan
P-107 Majör Yanıklı Hastaların Albümin Düzeyinin Anestezi ve Klinik Gidişte Etkinliği
Müge Çakırca, İsa Sözen, Ahmet Çınar Yatı, Mustafa Baydar
P-108 Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeks Ve Neostigminin QT Süresi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Mesut Erbaş, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Ahmet Barutçu, Tuncer Şimşek, Ali Ümit Yener, Metehan Uzun, Uğur Altınışık
P-109 Which is beneficial during upper endoscopy: Balanced sedation, only propofol or propofol with topical pharngeal anaesthesia
Fulya Yilmaz Duran, Halil Yıldırım, Erkan Oymacı, Özgür Duran, Orhan Kılıç
P-110 Anestezi ve Dâhili Klinik Çalişanlarinda Depresyon ve Tükenmişlik Sendromu Açisindan Karşilaştirilmasi
Engin Aktaş, Erdal Doğan, Orhan Tokgöz, Mehmet Beşir Yıldırım, Zeynep Baysal Yıldırım, Abdulmenap Güzel, Yusuf İpek
P-111 A fatal case of Encephalitis
İpek Saadet Edipoğlu, Mustafa Akker, Seval Ürkmez, Tuğhan Utku, Yalım Dikmen
P-112 Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyon Etkenleri
Meryem Demirelli, Gülşen İskender, Sabahat Çeken, Mustafa Cihat Oğan, Duygu Mert, Saadet Menteş, Süheyla Ünver, Mustafa Ertek
P-114 Süper morbid obez sezaryen olgusunda anestezi
Zehra Sarıkuş, Nilüfer Bayhan, Onur Balaban, Kadriye Beril Yüksel, Nadi Keskin
P-115 Butan Gazı İnhalasyon Sonrası Gelişen Ani Kardiyak Arrest
Ferda Yaman, Işın Gençay, Ennur Aktürk, Selim Çolak, Ayşe Gülcan Bakkal, Yakup Türkel, Ünase Büyükkoçak
P-116 İnguinal Herni Nedeni ile Opere Edilen Hastalarda Postoperatif Analjezi Sağlamak İçin Yara Yerine İnfiltre Edilen Bupivakain ve Levobupivakainin Karşılaştırılması
Başak Kutluyurdu, Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Tolga Totoz, Mustafa Ferhat Çolak, Mehmet Salih Sevdi, Sezen Kumaş Solak, Emine Tozan
P-117 Sugammadeksin Steroidal Yapılı Hormonlar Üzerine Etkisi
Gülay Gündüz Gül, Ayşe Belin Özer, İsmail Demirel, Ahmet Aksu, Ömer Lütfi Erhan
P-118 Elektif sezeryanlarda spinal anestezi esnasında uygulanan propofol sedasyonunun anne ve yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Faruk Savaş, Handan Güleç, Yurdal Akın Kepek, Zehra Baykal Tutal, Dilek Sarıcı, Eyüp Horasanlı
P-119 Morbid Obez Hastalarda Sugammadeks, Vekuronyum ve Rokuronyum Antagonizasyonlarında Benzer Etkiyi Gösteriyor mu?
Hakan Ateş, Onur Özlü, İlknur Suidiye Şeker, Gülbin Sezen
P-120 İntravasküler kanül yerleşim yerinin propofol enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi
Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Zeki Tuncel Tekgül, Nagihan Damar, Mine Parlak, Erdem Yaşar, Orhan Kılıç, Murat Yaşar Özkalkanlı
P-121 Premedikasyon amacıyla kullanılan diazepam ve midazolamın hemodinami, sedasyon ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Mesut Coşkun, Osman Ekinci, Sıdıka Batan, Ferhunde Dilek Tezal Subaşı, Sefa Gökden, Asu Özgültekin
P-122 Postoperatif dönemde kullanılan farklı ağrı skalaların etkinliğinin karşılaştırılması
Ömer Bakal, Süleyman Deniz, Gökhan İnangil, Hüseyin Şen, Sezai Ozkan
P-123 Ultrasonografi Eşliğinde Kanülasyon Sırasında Saptanan Radiyal Arter Varyasyonu: İki Olgu
İsa Yıldız, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Adem Deniz Kurt, Hakan Bayır, Hasan Koçoğlu
P-124 Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeks Ve Neostigminin Göz İçi Basınca Etkilerinin Karşılaştırılması
Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Hüseyin Toman, Baran Gencer, Hasan Şahin, İsmail Erşan, Tuncer Şimşek, Volkan Hancı, Hatice Betül Altınışık
P-125 Rokuronyum enjeksiyon ağrısı ve geriçekme hareketi üzerine Esmolol veya Lidokainin önleyici etkisi
Jülide Ergil, Fatma Kavak Akelma, Derya Özkan, Gözde Bumin Aydın, Ayşe Gürel, Melih Akıncı
P-126 Kritik hastalarda kolistin kullanımına bağlı nefrotoksisite
Işıl Köse, Hüseyin Özkarakaş, Çiler Zincircioğlu, Nimet Şenoğlu, Rıza Hakan Erbay
P-127 Tıp fakültesi öğrencilerinin sepsis farkındalığı
Oğuzhan Kayhan, Atasoy Gürlevik, Süha Bozbay, Oktay Demirkıran
P-128 Obez Hastalarda Zor Maske Ventilasyonu
Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Murat Çimencan, Aslı Yalçın, Rahşan Dilek Okyay, Hilal Ayoğlu
P-129 Preventive effect of intrathecal propofol on spinal cord injury: an experimental study in rats
Murat Şahin, Huriye Güllü, Kemal Peker, İlyas Sayar, Hüseyin Yıldız
P-130 Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası ağrı kontrolünde USG eşliğinde subkostal ve posterior TAP blok kombinasyonu: 2 olgu
Dilek Erdoğan Arı, Arzu Yıldırım Ar, Ceren Şanlı Karip, Ceren Köksal, Mustafa Gazi
P-131 Atropa Bellodana L.(Şeytan Kirazı) Zehirlenmesi ve Fizostigmin Kullanım Deneyimimiz
Özlem Aygün, Hatice Fidan, Ezgi Aytaç
P-132 Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi Ulusal Verilerine Göre Canlı Vericili Böbrek Nakli Takip Sonuçları
Mehmet Ali Aydın, Hülya Başar, İrfan Şencan, Arif Kapuağası, Murat Öztürk, Zehra Uzundurukan, Derya Gökmen, Ayşe Özcan, Çetin Kaymak
P-133 ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK PROSTATEKTOMİ sıarsında uygulanan TRENDELENBURG POZİSYONUNUN etkileri
Ramazan Ahmet Altunbay, Tolga Totoz, Murat Bağcı, Melahat Karatmanlı Erol, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Doğan Kılıç, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-134 Septoplasti yapılacak hastalarda postoperatif ağrı kontrolünde parenteral nonopioid ajanlardan Parasetamol ve Deksketoprofenin etkinliklerinin karşılaştırılması. Erken sonuçlarımız ( Prospektif, randomize, çift kör klinik çalışma)
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, İsmail Yılmaz, Anış Arıboğan
P-135 Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Preoperatif Oral Karbonhidrat Solüsyonu Kullanımının Hemodinamik Değişkenler Üzerine Etkileri
Serap Ünlü, Azize Beştaş, Mustafa K. Bayar, Ömer L. Erhan, Oğuz Gürbüz, İsmail Demirel
P-136 Bir Olgu Eşliğinde Hemodialize Bağımlı Kronik Böbrek Yetmezlikli Gebelerin Obstetrik Anestezistler İçin Önemi
Asuman Sargın, Zeynep Pestilci, Sezer Öcal, Semra Karaman
P-137 Pediyatrik Hastalarda Truview EVO2 Videolaringoskop ile Macintosh Laringoskopun Karşılaştırılması
Ayşe Tokdemir Doğan, Fatih Özkan, Ersin Köksal, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün
P-138 Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epiduroskopi Uygulamasının Etklinliğinin Değerlendirilmesi
Serbülent Gökhan Beyaz, Ali Metin Ülgen, Ünel Tayfun Çakır
P-139 Servikal radiküler ağrılı hastalarda radyofrekans tedavi deneyimlerimiz
Caner Mimaroğlu, Beste Mimaroğlu Altınay, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Filiz Bulut, Si̇nan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol
P-140 Hafif Ve Orta Derecede Hipotermik Ratlarda Sugammadeks’in Etkinliğinin Karşılaştırması
Sevinç Nas Kasım, Dilek Kalaycı, Özlem Şen, Mustafa Arslan, Yusuf Ünal, Oruç Emre Solmaz, Süheyla Ünver
P-141 Posterior Servikal Enstrümantasyon Olgusunda McGrath Video Laringoskop Kullanımı
Ferhat Şamlı, Gözde İnan, Gülsüm Karabulut, Zerrin Özköse
P-142 Üst ekstremite ve omuzda multipl fraktürü olan hastada ultrason eşliğinde infraklaviküler blok ve interskalen blok uygulanması
Onur Balaban, İlker İtal, Tayfun Aydın, Nilüfer Bayhan, Zehra Sarıkuş
P-143 Postspinal başağrısı ve tinnitus gelişen hastada epidural kan yaması uygulaması
Süheyla Karadağ Erkoç, Halil Ertuğrul Çöplüoğlu
P-144 Aşırı doz Essitolopram ve Maklobemid birlikte kullanımı ile oluşan Serotonin Sendrom olgusu
Filiz Banu Ethemoğlu, Gülsüm Kavalcı, Aslı Batuman, Alev Akdıkan, Cengizhan Emre, Fatma Gezer
P-145 Sezaryen operasyonlarında propofol ve tiyopentalin etki başlangıç sürelerinin entropy modülü kullanılarak anestezi derinliği ve bebek üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Leyla Kekeç, Işıl Davarcı, Sedat Hakimoğlu, Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu, Ali Sarı, İsmail Dikey, Selim Turhanoğlu
P-146 Çocuklarda Tonsillektomi Ve/Veya Adenoidektomi Sonrası Gelişen Bulantı-Kusma Üzerine İntraoperatif Verilen Sıvı Hacminin Etkileri: Ön Değerlendirme
Sinan Yılmaz, Mahmut Demirtaş, Murat Bakış
P-147 Mitraclip yapılan olgu serisinde genel anestezi uygulamaları
Ayşe Baysal, Aynur Özensoy, Tülin Akarsu Ayazoğlu
P-148 Tanı Konmamış Büyük Arter Transpozisyonlu Gebede Acil Sezaryen İçin Anestezik Yaklaşımımız
Nurullah Yılmaz, Ersin Köksal, Gokce Ultan Ozgen, Ersan Ozen, Ahmet Dilek, Deniz Karakaya, Fatma Ulger
P-149 Behçet Hastasında spinal anestezi uygulamamız
Süreyya Öztürk, Çiğdem Ünal Kantekin, Esef Bolat, Muzaffer Gencer, Feyza Yar
P-150 Patent Duktus Arteriosus Kapatılması Ve Pulmoner Arter Banding Operasyonu Planlanan Zellweger Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Bahar Öç, Oğuzhan Arun, Murat Şimşek, Serkan Yıldırım, Mehmet Öç, Ateş Duman
P-151 Sugammadeks kullanımı uyku apnesi ameliyatlarından sonra solunum sistemi komplikasyonlarını ve tedavi maliyetini azaltır mı?
Dilek Yazıcıoğlu, İlkay Baran, Murad Mutlu, Gülçin Ural, Taylan Akkaya, Onur Özlü
P-152 Sepsis ve ağır sepsis hastalarında proBNP'nin prognostik değeri
Beliz Bilgili, Ali Demir, Fethi Gül, Pelin Çorman Dinçer, Aylin Işık Akbay, İsmail Cinel
P-153 Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği Olan Hastada Oturur Pozisyonda Kraniyotomi Sırasında Anestezik Yaklaşım
Özgül Keskin, Hatice Türe, Özge Köner, Neslihan Uztüre, Sevgi Bilgen, Uğur Türe
P-154 Atipik Seyreden Pulmoner Aspergilloz Olgusu
Derya Hoşgün, Ezgi Erkılıç, Sultan Şıvğın Til, Müge Kurtşahin, Seval İzdeş
P-155 Miyotonik Distrofili Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı
Kutlu Hakan Erkal, Gülten Arslan, Feriha Temizel, Banu Eler Çevik
P-156 Obstetrik hastalarda spinal ve genel anestezi sonrası sensorinöral işitme fonksiyonunun objektif ve subjektif değerlendirilmesi: prospektif randomize klinik çalışma
Safinaz Karabayırlı, Kadriye Şerife Uğur, Aylin Ayrım, Rüveyda İrem Demircioğlu, Nebil Ark, Burhanettin Usta, Hanifi Kurtaran, Bünyamin Muslu
P-157 Alt ekstremite cerrahisi sırasında turnikenin indüklediği iskemi reperfüzyona bağlı oksidatif stresde deksmedetomidin ve propofol sedasyonunun etkisi
Safinaz Karabayırlı, İsmail Uraş, Cemile Koca, Merve Ergin, Rüveyda İrem Demircioğlu, Bünyamin Muslu
P-158 Perkütan Nefrolitotripside Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Analizi
Derya Karasu, Canan Yılmaz, İsra Karaduman, Mine Aköz, Şeyda Efsun Özgünay, Murat Kargı, Sedat Öner
P-159 Spinal Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Etkilerinin Karşılaştırılması
Fahrettin Kırçiçek, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir, Sadık Özmen
P-160 Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Rutin Endotrakeal Aspirat Kültürünün Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Kültürüne Göre Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Hatice Yağmurdur, Aysu Hayriye Tezcan, Özgür Karakurt, Figen Leblebici
P-161 Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Yüksek Doz Kolşisin İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Seda İlhan, Handan Güleç, Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Yurdal Akın Kepek, Merve Bayraktaroğlu, Münire Babayiğit, Eyüp Horasanlı
P-162 İnhalasyon Anestezisi Ve Total İntravenöz Anestezinin Femoral Venöz Akım Üzerine Olan Etkilerinin Laparoskopik Kolesistektomilerde Karşılaştırılması
Şahi̇ka Uçar Akdemi̇r, Ömer Kurtipek, Gözde İnan, Yusuf Ünal, Dilek Erer, Arif Mert Atak
P-163 oral tiner kullanımı sonrası intoksikasyon
Güneş Özlem Yıldız, Ümmahan Dalkılınç, Yunus Emre Celp, Ali Özalp, Tümay Uludağ Yanaral, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-164 Brugada Sendromu olan hastada anestezi yönetimi ve Sugammadeks kullanımı
Meral Erdal Erbatur, Gözde İnan, Enes Aydın, Mustafa Arslan, Sevil Baltacı Özen
P-165 İntrakranial tümör cerrahisinde awake kraniotomi
Gamze Tanırgan, Volkan Demirdöğen, Achmet Ali, Aydın Aydoseli, Altay Sencer, Ibrahim Özkan Akıncı
P-166 Nazal Cerrahide Uyanık "Hiç Dokunma" Ekstübasyon Tekniği ve Solunumsal Komplikasyonlar: İki Anestezik Yöntemin Prospektif Randomize Kaşılaştırılması
Aysun Afife Kar, Çimen Gülben Olguner, Uğur Koca
P-167 Laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan hastalarda inhalasyon anestezisinde sevoflurane ve desflurane kullanımının karşılaştırılması
Hatice Kaya Özdoğan, Süleyman Çetinkünar, Faruk Karateke, Sibel Çetinalp, Müge Çelik
P-168 3. Düzey yoğun bakım ünitesinde uzamiş kalış süreleri: etik, ekonomik ve klinik sonuç açısından değerlendirme
Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Nimet Şenoğlu, Hakan Erbay
P-169 Duchenne Musküler Distrofili Hastada Genel Anestezi Deneyimimiz
Gülşen Bosna, Ferhunde Dilek Subaşı, Sıddıka Batan, Sefa Gökden, Neslihan Başkılıç, Osman Ekinci, Asu Özgültekin
P-170 Uzamış mekanik ventilasyon ve başarısız weaning’e neden olan ciddi ve ilerleyici solunum yetmezlikli bir McArdle olgusu
Murat Y. Özkalkanlı, Onur Okur, Zeki T. Tekgül, Bülend Üçer, Fulya Yılmaz Duran, Gülden Diniz
P-171 Obstrüktif sleep apne cerrahisine alınan hastalarda anestezi açısından değerlendirmeler
Menekşe Okşar, Şemsettin Okuyucu, Ertap Akoğlu, Sait Çolak, Kasım Tuzcu, Selim Turhanoğlu
P-172 Defektif endotrakeal tüpe bağlı zor ventilasyon olgusu
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Abdulkadir But, Şemsi Mustafa Aksoy, Nuray Kara Güven, Cihan Döğer
P-173 Ultrason rehberliğinde bilateral infraklavikuler blok: Olgu sunumu
Mehmet Sargın, Mehmet Selçuk Uluer, Sadık Özmen
P-174 Laparoskopik Kolesistektomiİ Operasyonu Sonrası Ağrı Kontrolünün Derlenme Üzerine Etkisi
Betül Güven Aytaç, İsmail Aytaç, Aysun Postacı, Figen Leblebici, Bayazıt Dikmen
P-175 Friedreich Ataksisi Olan Bir Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı
Resul Yılmaz, Alper Kılıçaslan, Şeyda Türk, Osman Mücahit Tosun, Şeref Otelcioğlu
P-176 Retrosternal Guatr Nedeniyle Tiroidektomi Planlanan Hastada Mc-Grath Videolaringoskop Ve Gum Elastik Buji İle Zor Havayolu Yönetimi
İsmail Aytaç, Betül Güven Aytaç, Aysun Postacı, Müge Çakırca, Mustafa Baydar
P-177 Çoklu ilaç alerjisi olan hastada interskalen blok uygulaması
Sinan Yılmaz, Ufuk Topuz, Tarık Umutoğlu, Asım Esen, Rabia Toprak, Zafer Doğan, Zi̇ya Sali̇hoğlu
P-178 Bonzai Kullanımı Sonrası Multiorgan Yetmezliği; Olgu Sunumu
Ahmet Küçük, Özcan Kocatürk, Bülent Ayhan, Hüseyin Sert
P-179 Üst Ekstremite Bloklarında Komplikasyonlar: 465 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Gül Yüsel, Kemalettin Koltka, Şahika Bolsoy, Aysu Şalvız, Mehmet Büget, Demet Altun, Süleyman Küçükay
P-180 Endoskopik ultrasonografi işleminde midazolam-propofol ve ketamin-propofol kombinasyonlarının hemodinami, sedasyon düzeyi ve derlenme süresi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Bekir Cem Coşar, Ömer Faruk Boran, Emine Kumser Dinçer
P-181 Hidrokarbon (mazot) aspirasyonuna bağlı lipoid pnömoni ve noninvaziv mekanik ventilasyon uygulaması
Sedat Saylan, Bilal Şengü, Ayşe Acar Dayıoğlu, Ufuk Doğan, Selma Özkan
P-182 Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Farklı Supraglottik Havayolu Araçlarının Hemodinamik Yanıt Ve QTc İntervali Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Hüseyin Toman, Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Hasan Şahin, Mehmet Akif Ovalı, Metehan Uzun
P-183 Son dönem böbrek yetmezlikli geriatrik hastalarda bispektral indeks eşliğinde düşük doz deksmedetomidin premedikasyonunun propofol ile sedasyon üzerine etkileri
Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Çağla Bali, H. Evren Eker, Oya Yalçın Çok, Anış Arıboğan
P-184 Ultrason Eşliğinde Dorsalis Pedis Arter Kanulasyonunda Uzun ve Kısa Aks Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Ahmet Küçük, Funda Yalçın, Mehmet Salih Aydın, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Şaban Yalçın
P-185 Beyin Omurilik Sıvısı Drenaj Kateteri Çekilmesi Sonrası Epidural Hematom
Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Utku Biliç, Fatma Zekiye Aşkar, Hakan Posacıoğlu
P-186 Serebral Anevrizmalı Carney Sendromlu Bir Olguda Anestezi Deneyimimiz
Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Lerzan Akçay, Uğur Göktaş
P-187 Gullian Barre Sendromu, HIV ve sfifliz koenfeksiyonunda ilk bulgu olabilir mi?
Oktay Demirkıran, Esra Sultan Karabulut, Mustafa Akker
P-188 Klostrofobik Hastada Magnetik Rezonans Görüntülemede Hipnoz Uygulaması: Olgu Sunumu
Şeyda Efsun Özgünay, Derya Karasu, İsra Karaduman, Serra Topal, Ersin Budak
P-189 Pediatrik Torakotomide Torakal Epidural Analjezi Deneyimi
Deniz Ayhan Çatal, Canan Salman Önemli
P-190 Malnütrisyon hastalarında prognozu öngörmede albumin ve prealbuminin karşılaştırılması
Osman Ekinci, Elvan Yılmaz Akyüz, R. Yağmur Elmastaş Yılmaz, Zahide Keleş, Ayfer Dokuyucu, Sefa Gökden, Berna Terzioğlu, Asu Özgültekin
P-191 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Süresi Uzun Olan Hastalarda Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Gül Durmuş, Şeyda Efsun Özgünay, Demet Özer, Ümit Çağlayan, İsra Karaduman, Ali Asan
P-192 Predictive value of bedside tests for difficult intubations
Serap Aktas, Yunus Oktay Atalay, Mehmet Tugrul
P-193 Farklı anestezi yöntemlerinin alt ekstremite amputasyonlarında kronik ağrı gelişimine etkileri (ilk sonuçlar)
Esra Saka, Mehmet Büget, Demet Altun, Mesut Yornuk, Burcu Başaran, Zerrin Sungur, Mert Şentürk, Emre Çamcı
P-194 Anestezi Çalışanlarında Huzursuz Bacaklar Sendromu
Hilal Ayoğlu, Ferruh Ayoğlu, Nuray Atasoy, Dilek Okyay, Cafer Altaş, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Gamze Küçükosman, Murat Çimencan, Aslı Yalçın, Alper Öztürk
P-195 Postanestezik bakım ünitesinde karşılaşılan komplikasyonların insidansları ve prediktif faktörlerin belirlenmesi
Selma Ölmez, Menşure Kaya, Dilek Kalaycı, Seda Yılmaz, Müge Ceylan, Süheyla Ünver
P-196 Yoğun Bakım Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi
İlker Öngüç Aycan, Hüseyin Turgut, Bünyamin Öztürk, Mehmet Beşir Yıldırım, Esef Bolat
P-197 Çoklu ilaç dirençli Acinetobacter Baumannii menenjiti tedavisinde intraventriküler kolistin kullanımı: Olgu Sunumu
Ferda Yılmaz İnal, Hayrettin Daşkaya, Muhittin Çalım, Seniyye Ülgen Zengin, Erdoğan Öztürk, Kadir İdin, Özden Türel
P-198 İntrakraniyal basınç monitorizasyonu ile vazospazm tanısı konulabilir mi?
Fethi Gül, Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel
P-199 Amputasyon Sonrası Gelişen Akut Portal Ven Trombozu
Ezgi Erkılıç, Sultan Şıvğın Til, Cemile Altın, Seda Güzeldağ, Seval İzdeş
P-200 Homosistinüri, Faktör V Leiden Mutasyonu ve Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Hatice Betül Altınışık, Uğur Altınışık, Hüseyin Toman, Fatoş İpek Türk, Tuğba Doğu
P-201 Postoperatif Peritoneal Yapışıklıkların Önlenmesinde Sugammadeks'in Etkileri
Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Hasan Ali Kiraz, Tuncer Şimşek, Mesut Erbaş, Faruk Özkul, Muhammet Kasım Arık, Volkan Hancı
P-202 Is intraarticular magnesium effective for postoperative analgesia in arthroscopic shoulder surgery?
Tuba Berra SARITAS, Hale Borazan, Selmin Ökesli, Mustafa Yel, Şeref Otelcioğlu
P-203 Miyotonik Distrofi Tip 1 ve Tip 2’li iki hastada spinal anestezi uygulaması: olgu sunumu
Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan
P-204 Hemofili A Zemininde Gelişen Diffüz Alveolar Hemoraji
Işın Gençay, Ferda Yaman, Selim Çolak, Burak Aktan, Ünase Büyükkoçak
P-205 Laparaskopik kolesistektomi sonrası deksametazon ve ondansetronun postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Kadir İdi̇n, Sinan Yılmaz, Tarık Umutoğlu, Mefkur Bakan, Ufuk Topuz, Ziya Salihoğlu
P-206 Dural Ponksiyon Sonrası Gelişen Baş Ağrısında Erken ve Geç Dönemde Yapılan Epidural Kan Yaması: İki Olgu Sunumu
Serdar Çatav, Feyyaz Demirer, Yağmur Çankaya Kara, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
P-207 Jeune Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi
Aysun Ankay Yılbaş, Başak Kantar, Çiğdem Kanburoğlu, Turgay Öcal
P-209 Anteror Cruciate Ligament Onarım Cerrahisi Sonrası Analjezide Etkin İntraartiküler Levobupivakain Konsantrasyonunun Araştırılması
Bilgen Onbaşı, Berin Özcan, Belgin Yavaşcaoğlu, Aysun Yılmazlar, Burak Demirağ
P-210 Sub-pleural analgesia versus thoracic epidural analgesia for post-thoracotomy pain
Aysu Hayri̇ye Tezcan, Özgür Karakurt, Mehmet Ali Eryazgan, Semih Başkan, Dilşen Örnek, Ramazan Baydemir, Bülent Koçer, Mustafa Baydar
P-211 Yüksek Kardiyak Riskli Hastada Femoral ve Popliteal Blok Uygulaması
Güray Demir, Hilal Köşük, Figen Öztürk, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-212 2013-2014 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde takip edilen intoksikasyon olguları
Aykan Gülleroğlu, Melike Korkmaz Toker, Ayşe Gül Uryan Karabay, Ilhan Güney Biçer, Hasan Hüseyin Kılıç, Yavuz Demiraran
P-213 65 yaş ve üstü ürolojik cerrahi geçiren olgularda genel ve spinal anestezinin retrospektif olarak irdelenmesi
Tansu Gökay Tarhan, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Ulviye Hale Dobrucalı, Pınar Sayın, Yaşar Söğüt, Sibel Oba, Ayşe Hancı
P-214 Pediatrik Tanısal Fiberoptik Bronkoskopi Girişimlerinde Havayolu Destek Manevralarının Glottis Görüntülemesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tarık Umutoğlu, Ahmet Hakan Gedik, Mefkür Bakan, Ufuk Topuz, Hayrettin Daşkaya, Erdoğan Öztürk, Erkan Çakır, Ziya Salihoğlu
P-215 Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Sünnet Vakalarında Uyguladıkları Anestezi Yöntemleri
Cafer Altaş, Gamze Küçükosman, Bülent Serhan Yurtlu, Rahşan Dilek Okyay, Bengü Gülhan Aydın, Özcan Pişkin, Murat Çimencan, Hilal Ayoğlu, Volkan Hancı, Işıl Özkoçak Turan
P-216 Laparoskopik Kolesistektomilerde Total İntravenöz Anestezi (TİVA) ve Sevofluran Anestezisinin Postoperatif Derlenme Üzerine Etkilerinin, Derlenme Kalitesi Skoru (QoR-40) ile Karşılaştırılması
Abdülvahap Yılmaz, Gökhan Özkan, Mehmet Emin Ince, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Vedat Yıldırım, Ahmet Coşar
P-217 Tiroid Fırtınasına Bağlı Serebral Enfarkt
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Yılmaz Apaydın, Şeyda Efsun Özgünay, İsra Karaduman
P-218 Atipik bir sepsis etkeni: Tatarcık Humması
Mustafa Kemal Arslantaş, Fethi Gül, Murat Haliloğlu, İsmail Cinel
P-219 Klopidogrel Kullanmakta Olan Bir Hastada Kombine Siyatik ve Femoral Blok ile Acil Femoro-Popliteal Bypass Operasyonu
Eralp Çevikkalp, Tülün Öztürk, Arzu Kefi, Funda Yıldırım, Alper Özbakkaloğlu, İsmet Topçu
P-220 Anestezi indüksiyonunda kullanılan propofol, etomidat ve propofol - etomidat kombinasyonunun entübasyona hemodinamik yanıt üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Özgür Yağan, Nilay Taş, Ahmet Küçük, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu
P-221 Dil kökü kanseri olan bir hastaya uygulanan glossofaringeal sinir nörolizi
Serbülent Gökhan Beyaz, Aykut Sarıtaş, Ali Metin Ülgen, Fikret Bayar
P-222 Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi Ulusal Verilerine Göre Kadavradan Böbrek Nakli Takip Sonuçları
Çetin Kaymak, İrfan Şencan, Arif Kapuağası, Mehmet Ali Aydın, Murat Öztürk, Zehra Uzundurukan, Derya Gökmen, Fatma Can, Ayşe Özcan, Hülya Başar
P-223 Spinal Anesteziyle Elektif Sezaryen Operasyonlarında Midazolam veya Fentanil ile Premedikasyon
Asiye Özdemir, Nesrin Erciyes, Abdullah Özdemir, Ahmet Şen
P-224 Magnezyum İnfüzyonu Alan Eklamptik Gebede Uzamış Derlenme
Nezir Yılmaz, Birsen Doğu, Hafize Öksüz
P-225 Ultrasonografi Eşliğinde Infraklavikuler Blok Deneyimlerimiz
Yağmur Çankaya Kara, Füsun Eroğlu, Berit Gökçe Ceylan, Mehmet Ali Yağlı, Yavuz Lütfi
P-226 Torasik Cerrahide Ultrason Rehberliğinde Paravertebral blok Deneyimlerimiz
Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Zehra İpek Arslan, Aslı Gül Akgül, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak
P-227 Yoğun Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Retrospektif Analizi
Derya Karasu, Şeyda Efsun Özgünay, Canan Yılmaz, Serra Topal, Seda Cansabuncu, İsra Karaduman
P-228 105 Yaşındaki Geriatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Özkan Önal, Aysun Özdemirkan, Emine Çepni Kütahya, Jale Bengi Çelik
P-229 Opere Kraniosinositozlu Hastada Hava Yolu Yönetimi
Sinan Yılmaz, Sevinç Güler, Murat Bakış
P-230 Postpartum Başağrısı Beraberinde Ne Getirebilir ?
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Hakan Arslan, Nur Akgün
P-231 Spinal anestezi sonrası geçici nörölojik semptom insidansının belirlenmesi
Canan Balcı, Sarpel Gürbüz, Hazel Yağcızeybek, Mehmet Yılmaz, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Sedat Dündar
P-232 Elektif Jinekolojik Cerrahi Planlanan Hastalarda Anestezik Hazırlık İçin Yapılan Preoperatif Tetkiklerin Prediktif Değerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Beyza Özlem Cenge Çaylı, Filiz Alkaya Solmaz, Tülay Tuncer Peker
P-233 Postoperatif aşırı mayi replasmanına bağlı gelişen bir akut üriner retansiyon olgusu
Sinan Çetin, Emrah Coğuplugil
P-234 İntraoperatif anafilaksi: Beklenmeyen antijen
Sevinç Düzgünoğlu Boz, Mustafa Özgür, Nasır Mansuroğlu
P-235 Wolff-Parkinson-White Sendromlu Gebede Anestezi Uygulaması
Tuba Berra SARITAS, Alev Erdoğan, Şeyda Türk, Gamze Sarkılar, Ruhiye Reisli
P-236 Elektif Sezeryan Ameliyatlarında Preoperatif Anksiyete
Mahmut Akildiz, Erdal Doğan, Zeynep Baysal Yıldırım, Mehmet Salim Akdemir, Mehmet Beşir Yıldırım, Akif Yıldırım, Hakan Akelma, Ali Ihsan Sert
P-237 Travmalı hastalarda kan glukoz düzeyi ile hasta sonlanımı arasındaki ilişki
Adile Aktaş, Osman Ekinci, Berna Terzioğlu, Sefa Gökden, Şevki Erdem, Asu Özgültekin
P-238 Ameliyathanede Anestezist Cerrah İlişkisinin Değerlendirilmesi
Murat Bilgi
P-239 Sanflippo Sendromlu Hastanın Yoğun Bakımda Takibi ve Ekstübasyonu
Bilal Şengü, Sedat Saylan, Gülgün Elif Akçali, Ayşe Dayioğlu, Özkan Orhan
P-240 Derin nefes tekniğiyle preoksijenizasyonun oksijenizasyon ve hemodinamik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Zafer Taş, Tülay Hoşten, Alparslan Kuş, Mine Solak, Kamil Toker
P-241 Ankara İli Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Görev Yapan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Tükenmişlik Ve İş Doyumuna Etkisi
Duygu Kayar Çalılı, Canan Ün, Oya Kılcı, Eda Macit Aydın, Ferah Dönmez, Bayazit Dikmen, Mustafa Baydar
P-242 Bonzai Kullanımına Bağlı Durdurulamayan Konvülsiyon
Asu Özger Özgültekin, Ferhunde Dilek Subaşı, Sefa Gökden, Serap Adana Kavlak, Nurcan Kutluer, Ülgen Yalaz Tekan, Işık Ocak
P-243 Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda esmolol infüzyonunun anestezik ve analjezik tüketimi ile postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi
Necla Dereli, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Aysun Kurtay, Mehmet Şahap, Eyüp Horasanlı
P-244 Fahr Sendromlu Olguya Anestezik Yaklaşım
Özkan Önal, Serdal Bozdoğan, Ali Saltalı, Emine Çepni Kütahya, Jale Bengi Çelik
P-245 Sezaryen Operasyonu Olan Nörolojık Ve Nöromuskuler Sendromlu Gebelerde Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Asuman Sargın, Zeynep Pestilci, Utku Özdemir Biliç, Burçak Tanatti Orhanel, Semra Karaman, Ali Akdemir
P-246 Nazofaringeal Sülük İnfestasyonu
Gülten Sağır, Mehmet Kenan Erol, Mehmet Çakırca, Bülent Baltacı, Hülya başar
P-247 Hellp sendromunda steroid tedavisinin maternal prognoz ve trombosit sayısı üzerine etkisi
Hatice Kaya Özdoğan, Sevtap Seyfettinoğlu, Sibel Çetinalp, Faruk Karateke, Sibel Tetiker, Raziye Narin
P-248 Dilate Kardiyomiyopati Ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan İnfantil Tip Nefropatik Sistinozis Olgusunda Anestezi Yönetimi
Gökhan Özkan, Umut Kara, Sami Eksert, Vedat Yıldırım
P-249 Muscle-Eye-Brain Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Özkan Önal, Emine Aslanlar, Ali Saltalı, Jale Bengi Çelik
P-250 Süper-süper obez ve OSAS'lı hastada anestezi yönetimi
Mahmut Arslan, Ömer Faruk Boran, Aykut Urfalıoğlu, Birsen Doğu, Bora Bilal, Gökçe Gişi, Mehmet Fatih Yazar
P-251 Malign hipertansiyonu bulunan interstisyel akciğer hastalığında bilateral akciğer transplantasyonu
Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Canan Güler, Mustafa Emre Gürcü, Tuncer Koçak, Cemal Asım Kutlu
P-252 Oturur Pozisyonda Beyin Sapı Kisti Nedeniyle Opere Olan 27 Haftalik Gebe Hastada Anestezi Yönetimi
Oğuzhan Arun, Emine Çepni Kütahya, Bahar Öç, Hakan Karabağlı, Ateş Duman
P-253 The effect of timing of the spasmolytic agent before or during colonoscopy
Fulya Yilmaz Duran, Erkan Oymacı, Halil Yıldırım, Murat Yaşar Özkalkanlı, Sermin Karaarslan, Günay Yıldız, Özgür Duran, Recep Atçı
P-254 Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Çalışanların Karşılaştıkları Risklerin Analizi
Dilek Günay Canpolat, Hatice Ozdemir, Mustafa Denizhan Yıldırım, Karamehmet Yıldız, Halit Madenoğlu
P-255 Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Yetersizliği ve RIFLE sınıflaması
Azime Bulut, Oktay Demirkıran
P-256 Karaciğer donöründe periferik santral venöz kateterin malpozisyonu
Zeynep Ersoy, Coşkun Araz, Seçil Çetin, Duygu Taşkın, Adnan Torgay, Gökhan Moray
P-257 Moyamoya Hastalığı Olan Gebede Anestezi Yönetimi
Yusuf Ziya Çolak, Gülay Erdoğan Kayhan, Mukadder Şanlı, Ali Karademir, Mahmut Durmuş
P-258 Yoğun Bakım Servisinde Tedavi Edilen 'Sentetik Esrar' Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
Kutlu Hakan Erkal, Metin Özşeker, Gülten Arslan, Feriha Temizel, Banu Eler Çevik
P-259 Morgagni Hernisi Operasyonu Geçiren Bir Olguda Sınır Değerlerde Tek Akciğer Ventilasyonu
Güray Demir, Figen Öztürk, Hatice Yılmaz Erişen, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-260 Seckel sendromlu hastada anestezik yaklaşım
Eser Özlem Ünlüsoy, Murat Eren Köşük, Saffet Karaca
P-261 CHARGE Sendromu ve Anestezi Yönetimi
Arzu Kefi, Arife Yılmaz, Kıvanç Günhan, İsmet Topçu, Gönül Tezcankeles
P-262 Akut Hepatit B Enfeksiyonu Geçirmekte Olan Gebede Sezeryan Olgusu
Macit Yalçın, Ayşe Günay Kaya, Duriye Ebiloğlu, Nihat Özdemir, Meltem Bababalım Bektaş, Bülent baltacı, Hülya Başar
P-263 15 Aylık Pediyatrik Hastada US Eşliğinde Paravertebral Blok ve Bronşiyal Bloker ile Tek Akciğer İzolasyonu
Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Gülşen Yıldız, Sevim Cesur, Kamil Toker, Mine Solak
P-264 Mitral kapak ve aort kapak replasmanı nedeniyle açık kalp cerrahisi geçiren böbrek transplantasyonu yapılmış bir olguda anestezi yönetimi
Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Hacer Ülger, Çağla Bali, Şule Akın, İsa Coşkun, Anış Arıboğan
P-265 Situs inversus totalis ve bronşektazili olguda anestezi deneyimi
Sedat Saylan, Bilal Şengü, Gülgün Elif Akçalı, Serap Kalaycı, Özkan Orhan, Ali Alkan Yılmaz
P-266 Dev vokal kord granülomlu hastada havayolu yönetimi
Ömer Faruk Boran, Mahmut Arslan, Aykut Urfalıoğlu, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Selman Sarıca
P-267 Myastenia Gravisli Hastada Sugammadeks Kullanımı
Özlem Sezen, Banu Çevik, Hakan Kutlu Erkal, Arzum Çiğdem Örskıran
P-268 Anestezi öncesi tıbbi ve bitkisel ilaç kullanımının değerlendirilmesi
Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, Hakan Bayır, Meltem Hakkı, Meryem Radavuş Doylan
P-269 Nasoenterik tüp lokalizasyonunun tespitinde ultrasonografinin yeri
Recai Dağlı, Hakan Bayır, Yeliz Dadalı, Turgut Tursem Tokmak, Zeynel Abidin Erbesler
P-270 Morbid Obez Sezaryan Olgusunda Nöroaksiyal Anestezi
Rengin Avcu, Hakan Akelma, Mustafa Uğur Yüksel, Zeynep Baysal Yıldırım, Mehmet Erel, Mustafa Bıçak
P-271 Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran İlaç İle Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Ebru Burcu Demirgan, Meltem Erol, Serdar Demirgan, Özgül Yiğit, Meltem Türkay
P-272 The Effect of Patient Position on Postdural Puncture Headache: Lateral or sitting?
İbrahim Öztürk, İsmail Sırıt, Dilek Yazıcıoğlu
P-273 Diş tedavisi sırasında ağız-içi hematom gelişen hastada acil fiberoptik endotrakeal entübasyon
Mefkür Bakan, Ufuk Topuz, Tarık Umutoğlu, Harun Uysal, Bayram Veyseller, Ziya Salihoğlu
P-274 Yoğun Bakım Hastalarında Mean Platelet Volümün Prognostik Etkisi
İlker Öngüç Aycan, Hüseyin Turgut, Bünyamin Öztürk, Mehmet Beşir Yıldırım, Esef Bolat
P-275 İnfraklavukular Brakial Pleksus Bloğu Sonrası Gelişen Methemoglobinemi: Olgu Sunumu
Macit Yalçın, Hatice Zeynep Çapan, Melih Tarhan, Bülent Baltacı, Hülya Başar
P-276 Türkiye’de ilk defa uygulanan POEM (peroral endoscopic myotomy) sırasında anestezi yönetimi
Aynur Atay, Fatih Aslan, Güneş Terzi Karaege, Atila Şencan, Lale Koroğlu, Derya Aslan, Mehmet Kızılkaya
P-277 Monitorize anestezi bakımında deksmedetomidin-remifentanil infüzyonuna esmolol eklenmesi
Pınar Üşar, Beyhan Karamanlıoğlu
P-278 Propofol Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Ondansetron ve Lidokain Etkinliğinin Karşılaştırılması
Baran Dalga, Asu Özgültekin, Sefa Gökden, Serap Adana Kavlak, Osman Ekinci
P-279 Diyabetik Vakalarda Roküronyumun Nöromusküler Blok Özellikleri
Ahmet Topal, Mehmet Sargın, Tayfun Et, Sema Tuncer Uzun
P-280 SOL VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI OLAN ÜÇ FARKLI HASTA ve CERRAHİDE ANESTEZİ YÖNETİMİ
Nesil Coşkunfırat, Mahmut Yılmaz, Gülbin Arıcı, Fatma Ertuğrul, Nursel Şahin
P-281 Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Çocuk Hastaların PRISM Skorlarının APACHE II ile Karşılaştırılması
Ruken Gergerli, Banu Çevik, Gözde Ateş, Arzum Örskıran, Tamer Kuzucuoğlu
P-282 Faktör VII Eksikliği Olan Bir Hastada Anestezi Uygulamamız
Osman Esen, Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Hamdi Aytekin, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Gül Tokgöz
P-283 Tehlikenin Adı Bonzai
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Nesibe Haliloğlu, İsra Karaduman, Füsun Gözen
P-284 Samter Sendromu ve Anestezi: Olgu Sunumu
Ezgi Erkılıç, Meryem Demirtola, Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Orhan Kanbak
P-285 Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Planlanan Hastalarda Postoperatif Ağrının Önlenmesinde Transversus Abdominal Plane Blok Uygulamasının Etkinliği
Zeynep Cengiz Süner, Dilek Kalaycı, Özlem Şen, Süheyla Ünver, Gonca Oğuz
P-286 Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması
Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
P-287 Serebral Palsili Hastada Ekt: Anestetik Seçimi
Müge Çakırca, İsmail Aytaç, Mustafa Baydar
P-288 Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında İntraoperatif Tek Doz İntravenöz Uygulanan Deksketoprofen Trometamol ve Diklofenak Sodyumun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Ali Anıl, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Esra Mercanoğlu Efe, Gürkan Türker, Abdurrahman Demirci
P-289 Anestezi Doktorunun Rolü ve Anestezi Hakkında Hastalarımızın Bilgi Ve Tutumları
Münire Babayiğit, Zehra Baykal Tutal, Seher Altınel, Handan Güleç, Mustafa Alparslan Babayiğit, Eyüp Horasanlı
P-290 Obstrüktif Uyku Apnesi olan Bir Hastada Uvular Ödeme Bağlı Postoperatif Parsiyel Havayolu Obstrüksiyonu
Oğuzhan Arun, Bahar Öç, İbrahim Özkan Önal, Aysun Özdemirkan, Ateş Duman
P-291 Gebeliğin acil non-obstetrik cerrahisinde Sugammadeks deneyimimiz
Hasan Ali Kiraz, Mesut Erbaş, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Naci Topaloğlu, Hatice Saylan
P-292 SSRI Çekilme Sendromu İle Karışan Postspinal Baş Ağrısı
Abdullah Özdemir, Oktay Faysal Tertemiz, Asiye Özdemir, Ahmet Şen, Başar Erdivanlı
P-293 APACHE II Mortalite Tahmininde Yeterli midir?
Ceren Şanlı Kari̇p, Güldem Turan, Arzu Yıldırım Ar, Ceren Köksal, Firdevs Karadoğan, Berna Ayanoğlu Taş, Nur Akgün
P-294 Düşük ayak gelişen bir hastada yüksek frekanslı radyodalga ile disk ablasyonu, anulus modulasyonu ve manuel nukleotomi kombinasyonu uygulaması
Serbülent Gökhan Beyaz, Mustafa Erkan İnanmaz, Ezgi Şen Zengin, Ali Metin Ülgen
P-295 Spinoepidural anestezi sonrası gelişen unilateral horner sendromu: Olgu sunumu
Nevriye Salman, Ebru Zağpusat, Süleyman Akarsu, Tamer Mungan, Sumru Şekerci
P-296 Posterior Fossa Cerrahisinde Serebral Oksimetri Kullanımı
Ahmet Beşi̇r, Şeyda Kayhan, Dilek Kutanis, Hilal Kırcı, Esra Çankaya, Hülya Ulusoy
P-297 Perkütan Kist Hidatik Drenajı ve Anafilaktik Şok
Tuba Berra Sarıtaş, Funda Gök, Hale Borazan, Alper Yosunkaya
P-298 Nörofibromatozisli Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi
Ahmet Selim Özkan, Mehmet Fatih Korkmaz, Aytaç Yücel, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş
P-299 Spinal Musküler Atrofi Tip 4 Hastalığında Genel Anestezi Uygulaması
Ömer Faruk Altaş, Yavuz Onay, Tuğba Yıldırım, Mehmet Kızılkaya
P-300 Laparaskopik Nissen ameliyatı sonrası ağrı: Sol Kehr bulgusu? Anjina ?
Ertay Boran, Zahide Gümüş, İlknur Suidiye Şeker, Gülbin Sezen, Onur Özlü
P-301 Eğitim semineri öncesi ve sonrasında endotrakeal tüp kaf basıncı değerlerinin karşılaştırılması
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Cihan Döğer, Abdülkadir But, Işık Kutlu, Şemsi Mustafa Aksoy
P-302 Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış
Nureddin Yüzkat, Enver Somuncu, Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş
P-303 Spinal Anestezi Altında Gelişen TUR-P Sendromu
Bora Çakmak, Umut Kara, Memduh Yetim, Oğuz Kılıçkaya, Serkan Şenkal, Ahmet Coşar
P-304 Perkütan yolla atriyal septal defekt (ASD) kapatılmasında sedasyonun rolü
Ayşe Baysal, Aynur Özensoy, Tülin Akarsu Ayazoğlu
P-305 Vertebral füzyon ameliyatı öncesi antiepileptiklerini kesen postoperatif dönemde nonkonvulsan status epileptikus geçiren olgu
Esra Kızılateş, Başak Özdemir, Zübeyde Çetin, Kerem İnanoğlu
P-306 Uzun Süreli İmmobil Hastalarda Rutin Preop Visit Değerlendirme Kriterleri Yeterli mi?
Rafet Tuba Yılmaz, Süleyman Çaylı
P-307 Dil Altı Heterotopik Dev Gastrointestinal Kist: Anestezik Yönetimi (Olgu)
Hanife Karakaya Kabukçu, Aslı Toptaş, Mustafa Deniz, Tülin Aydoğdu Titiz
P-308 Smoking and Post-dural Puncture Headache
Ruslan Abdullayev, Ömer Burak Küçükebe, Bülent Çelik, Hamit Sinan Hatipoğlu, Filiz Hatipoğlu
P-309 Krabbe hastalığında anestezi yönetimi
İnci Kara, Fatmanur Erdoğdu, Serdal Bozdoğan, Jale Bengi Çelik
P-310 Kolonoskopi uygulanan hastalarda Propofol ile Ketamin-Propofol kombinasyonunun etkilerinin prospektif olarak karşılaştırılması
Zehra Baykal Tutal, Handan Güleç, Necla Dereli, Münire Babayiğit, Aysun Kurtay, Hansa İnceöz, Eyüp Horasanlı
P-311 Zor maske olan dev maksiller tümörlü hastada remifentanille anestezi indüksiyonu
Aysu Hayri̇ye Tezcan, Dilşen Hatice Örnek, Kevser Dilek, Gökhan Demirelli, Mustafa Baydar
P-312 Çoklu Antihipertansif Zehirlenmesi
Mehmet Akif Yazar, Ayşenur Arık Cistir, Barış Çankaya
P-313 Koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi ve beraberinde timektomi uygulanan Myastenia Gravis’li bir olguda anestezi yönetimi
Nesrin Bozdoğan Özyılkan, M. Hacer Ülger, Çağla Bali, H. Ali Tünel, Anış Arıboğan
P-314 Postspinal nadir bir komplikasyon ve tedavisi: tinnitus ve epidural kan yaması
Gamze Sarkılar, Ruhiye Reisli, Tuba Berra Sarıtaş, Funda Gök, Ali Sarıgül, Şeref Otelcioğlu
P-315 Erişkin Anestezi Yoğun Bakım Ünitemize Kabul Edilen Postoperatif Hastaların Retrospektif Analizi
Sinan Uzman, Yadigar Yılmaz, Mehmet Toptaş, Ibrahim Akkoç, Hayrettin Daşkaya
P-316 Comparison of placebo and intrauterine lidocaine with/or without rectal diclofenac sodium suppositories used in office endometrial biopsy
Cengiz Kaya, Elif Bengi Şener, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Handan Çelik, Ali Haydar Şahinoğlu
P-317 Anestezi polikliniğine başvuran hastalara bilgilendirici broşür kullanılmasının anestezi bilgi düzeyi ve anksiyete üzerine etkisi
Ali İhsan Uysal, Özcan Güner
P-318 Tek akciğer ventilasyonunun toraks ultrasonografisi ile doğrulanması
Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Nihan Yapıcı, Murat Acarel, Bülent Aydemir, Recep Ustaalioğlu, Mehmet Yıldırım, Tamer Okay
P-319 Sezaryan olgularında spinal iğne ucu deformitesi ve postspinal başağrısı ilişkisinin inncelenmesi scanning stereomikroskopi çalışması
Hüseyin Oğuzalp, Atila Kaya, Zeynep Akoğul, Gökay Kaynak, Aysun Yılmazlar, Oya Kutlay
P-320 Mental retarde hastalarda dental tedavi için günübirlik genel anestezi uygulama deneyimlerimiz
Asi̇me Ay, Fulya Baturay, Tarkan Mıngır, Çağlayan Köksal, Cem Topuz
P-321 Struge Weber Sendromu ve Anestezik Yaklaşım
Macit Yalçın, Aynur Demir, Melih Tarhan, Hülya Başar, Bülent Baltacı
P-322 MELAS Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
Derya Arslan Yurtlu, Murat Aksun, Bedriye Özdikicierler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya
P-323 Tanı Konmamış Vallekular Kiste Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Asuman Sargın, Utku Özdemir Biliç, Işık Alper
P-324 Tek taraflı ekstremite operasyonu planlanan hastalarda lateral epidural anestezi ile orta hat epidural anestezinin intraoperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılması
Başak Tırak Boyacı, Dilek Erdoğan Arı, Tülay Tunçer Peker, Barbaros Baykal
P-325 Does Atraucan Cause more Postdural Puncture Backache?
Ruslan Abdullayev, Ömer Burak Küçükebe, Bülent Çelik, Nihal Kirman, Hamit Sinan Hatipoğlu, Filiz Hatipoğlu
P-326 Düşük doz, düşük konsantrasyonda bupivakain fentanyl karışımının barisitesi transuretral prostatektomide uygulanan spinal blok süresi ve kalitesini etkiler mi?
Reyhan Polat, Gözde Bumin Aydın, Jülide Ergil, Murat Sayın, Çiğdem Topçu Gülöksüz, İlkay Baran
P-327 Yüksek Doz Eroin Alımında Sedo-Analjezi Amaçlı Dexmedetomidin Kullanımı
Recai Kaya, Mehmet Dokur, Mevlüt Doğukan, Atilla Tutak, Öznur Uludağ
P-328 Haydarpaşa Numune Hastanesi Yoğun Bakım Kliniğinde 2009-1013 periodunda saptanan 'Ventilatör İlişkili Pnömoniler'
Asu Özgültekin, Asuman İnan, Serpil Erol, Derya Engin, Osman Ekinci, Seniha Şenbayrak, Emin Karagül, Hörmet Aytekin, Seyfi Özyürek, Sebahat Aksaray
P-329 Morquio sendromunda anestezi (bir olgu nedeniyle)
Metin Alkan, Mükerrem Uysal, Sevil Baltacı Özen, Bayazit Dikmen, Yusuf Ünal
P-330 Laparoskopik Histerektomi Operasyonu Sırasında Görülen Subkütan Amfizem ve Hiperkarbi: Olgu Sunumu
Bora Çakmak, Memduh Yetim, Ela Erten, Şükrü Tekindur, Oğuz Kılıçkaya, Serkan Şenkal
P-331 Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastada ürolojik cerrahi için saddle blok
Onur Palabıyık, Fikret Bayar, Tuğba Sonbahar, Ali Fuat Erdem
P-332 Rivaroksaban kullanımı sonrası abdominal rektus kasında gelişen spontan hematom
Ayça Taş Tuna, Onur Palabıyık, Serbülent Gökhan Beyaz
P-333 Multipl Anomalili Bebek Hastada Anestezi Deneyimimiz
Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Gizem Cabbaroğlu, Yücel Karaman, Rıza Hakan Erbay
P-334 Ehler Danlos Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımı
Sinan Yılmaz, Ayhan Cillimoğlu, Sevinç Güler, Murat Bakış
P-335 Plazmaferez Uygulanacak Gebe Hastada Santral Venöz Kateter Yerleştirilmesinde Transtorasik Ekokardiyografi Kullanımı
Gökhan Özkan, Mehmet Emin Ince, Umut Kara, Mehmet Burak Eşkin, Vedat Yıldırım
P-336 Spinal anestezi ile gerçekleştirilen sezaryen operasyonu sonrası ultrason eşliğinde levobupivakain veya bupivakain ile yapılan transversus abdominis plane bloğunda lokal anesteziklerin etkinliklerinin retrospektif olarak karşılaştırılması
Murat Asıliskender, Süleyman Deniz, Gökhan Inangil, Bülent Barış Güven, Huseyin Sen, Sezai Ozkan
P-337 Endoskopik Submukozal Diseksiyon Olgusunda Gelişen Hiponatremi
Derya Arslan Yurtlu, Pınar Ayvat, Kaan Katırcıoğlu, Fatih Aslan, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya
P-338 Olgu sunumu: Elektrokonvülsif tedavi sırasında gelişen asistoli
Umut Kara, Bora Çakmak, Serkan Şenkal
P-339 Fiberoptik bronkoskopi eşliğinde uyanık entübasyon: Olgu sunumu
Serkan Doğru, Serkan Karaman, Tuğba Karaman, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren, Ziya Kaya, Semih Arıcı, Alkan Karakış
P-340 Bariatrik Cerrahi Sonrası Hayati Komplikasyonlar
Ceren Şanlı Kari̇p, Bora Karip, Yıldız Yiğit Kuplay, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Nur Akgün
P-341 Trans Üretral Prostat ve Mesane Rezeksiyonunda Remifental'in Farklı Dozlarının Karşılaştırılması
Rauf Gül, Aziz Yarbil, Mehmet Cesur, Vahap Sarıçiçek, Levent Şahin, Ayşe Mızrak
P-342 Osteogenezis İmperfektalı Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi
Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Ahmet Küçük, Maruf Sürücü
P-343 Bonzai kullanımı sonrası ortaya çıkan farklı semptomlar ve tedavi yaklaşımları
Abdurrahman Tünay, Şule Vatansever, Hacı Mehmet Saygılı, Melike Şeyda Dağdelen, Veysel Erden
P-344 Anesteziyoloji alaninda Türkiye ve dünyada yapılan bilimsel yayınlar
Sinan Yılmaz, Murat Bakış
P-345 Tek taraflı alt ekstremite operasyonu planlanan hastalarda lateral epidural anestezi ile orta hat epidural anestezinin hemodinamik etkiler yönünden karşılaştırılması
Başak Tırak Boyacı, Dilek Erdoğan Arı, Tülay Tunçer Peker
P-346 Doğum analjezisi için takılan epidural kateterin kopması
Pınar Üşar, Aysun Afife Kar, Güven Çıtak, Jale Maral, Şeyda Canlı
P-347 Donör Olan Multiorgan Yetmezliği Olgusu
Deniz Heppekcan
P-348 Preeklampsiye Sekonder PRESS Sendromu: Olgu Sunumu
Ökkeş Hakan Mi̇ni̇ksar, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydoğan, Füsun Kaya, Türkan Toğal
P-349 Osteogenezis İmperfektalı Hastada Spinal Anestezi Deneyimimiz
Özkan Önal, Emine Aslanlar, Aysun Özdemirkan, Jale Bengi Çelik
P-350 Kan Transfüzyonu Uygulamalarındaki Farkındalık Düzeyimiz
Vildan Taşpınar, Nihal Gökbulut Özaslan, Nurcan Yavuz, Aysu Tezcan, Monica Ayvaz Vi̇eru, Deniz Erdem, Mustafa Baydar, Nermin Göğüş
P-351 Mavi Kod deneyimlerimiz; 5 yılda neler oldu?
Nurten Bakan, Gülşah Yılmaz Karaören, Şenay Göksu Tomruk, Sinem Keskin
P-352 Olgu sunumu: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu olan ve sezaryen uygulanan hastada anestezi yönetimi
Serkan Şenkal, Umut Kara, Gökhan Özkan, Oğuz Kılıçkaya
P-353 Flumazenil Benzodiazepinler disindaki anestezik ajanlari da etkiler mi? (Olgu sunumu)
Ozgur Senturk, Onur Selvi, Zeliha Ozer
P-354 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yeni Açılan Palyatif Bakım Ünitesi Deneyimlerimiz
Seher Altınel, Erhan Aydın, Salim Akdemir, Ali İhsan Sert, Bahri Çakabay
P-355 Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi Ulusal Verilerine Göre Canlı Böbrek Vericilerinin Takip Sonuçları
Arif Kapuağası, Ayşe Özcan, İrfan Şencan, Mehmet Ali Aydın, Murat Öztürk, Zehra Uzundurukan, Derya Gökmen, Hülya Başar, Çetin Kaymak
P-356 Tiroid Fırtınası ve Kontrolsuz Bipolar Bozukluğu Olan Hastanın Acil Ektopik Gebelik Operasyonunda Spinal Anestezi Deneyimimiz
Ayşe Gül Karabay, Aykan Gülleroğlu, Melike Korkmaz Toker, İlhan Güney Biçer, Ayla Kulaber Sayın, Ayça Sultan Şahin, Yavuz Demiraran
P-357 Sezeryan Sonrası Eklampsiye Sekonder Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
Gülşen Özkan Tanrıverdi, Feray Gümüş, Fatma Özkan, Şemsettin Bozgeyik
P-358 Devic sendromunda geçici ventricular flattır
Gökçen Başaranoğlu, Mefkür Bakan, Tarık Umutoğlu, Ufuk Topuz, Ziya Salihoglu
P-359 Romatizmal Mitral Darlığı Olan Gebede Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Asude Ayhan, Pınar Zeyneloğlu, Zeliha Aycan Kundakçı Özdemirkan, Çağrı Gülümser, Gülnaz Arslan
P-360 Laparoskopik Bariatrik Cerrahide Vokal Kord Polibine Bağlı Postoperatif Solunum Yetmezliği: Olgu Sunumu
İlknur Suidiye Şeker, Onur Özlü, Gülbin Sezen, Pelin Çetin
P-361 Operasyon Sonunda Hastanın Boynunda Neden Şişlik Gelişti?
Murat Aksun, Nuri Aygün, Zelal Özkul, Yüksel Olgun, Kaan Bal, Sedat Öztürkcan
P-362 Minimal invaziv kardiyak cerrahilerde anestezi deneyimlerimiz
Ayşe Ceren Kocaman, Gülüstan Bayramova, Merve Hayriye Kocaoğlu, Özlem Selvi Can, Çiğdem Benal Denker
P-363 Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin Kullanımının Nefrotoksisite Gelişimi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Zehra İpek Arslan, Ersan Özbudak, Neşe Türkyılmaz, Sevim Cesur, Volkan Alparslan, Ali Fuat Mirhanoğulları, Zehra Nur Baykara, Kamil Toker, Mine Solak
P-364 Günübirlik el ve el bileği cerrahisinde ultrason eşliğinde bilateral infraklavikülar blok
Onur Palabıyık, Fikret Bayar, Ayça Taş Tuna
P-365 Trakea Cerrahisinde Anestezi ve Havayolu Yönetimi
Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Şahika Bolsoy, Ali Emre Çamcı
P-366 Dwarfizm Olgusu ve Anestezik Yaklaşım
Türkay Çakan, Melih Tarhan, Duriye Ebiloğlu, Bülent Baltacı, Hülya Başar
P-367 Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik Kemoterapi uygulanan hastada anestezi yönetimi
Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Şenay Göksu Tomruk, Ahmet Yıldırım, Kerem Hüseyinoğlu, Nurten Bakan
P-368 Kolonoskopide sedasyon için propofole eklenen alfentanil ve fentanilin kogntif fonksiyonlar üzerine etkileri
Güler Eraslan Doğanay, Perihan Ekmekçi, Baturay Kansu Kazbek, Hakan Yılmaz, Gülbanu Erkan, Filiz Tüzüner
P-369 Epidural anesthesia in a patient with high cardiac risk (EF %20)
Tuğba Doğu, Hasan Şahin, Mesut Erbaş, Uğur Altınışık, Betül Altınışık, Hasan Ali Kiraz
P-370 Tavşanlarda Gabapentin ve Pregabalin ‘in Barsak İyileşmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tuba Berra Sarıtaş, Musa Korkmaz, Alper Sevimli, Zülfikar Kadir Sarıtaş
P-371 Over Torsiyonu Olan 3 Gebede Anestezi Yönetimi
Ahmet Selim Özkan, Murat Bıçakçıoğlu, Mehmet Ali Erdoğan, Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş
P-372 Yoğun Bakım Hastalarında Hastane İnfeksiyonu Ve Tedavileri, Mortalite İle İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Aylin Gündoğan, Vildan Taşpınar, Birsen Doğu, Nevzat Mehmet Mutlu, Mustafa Baydar, Bayazit Dikmen, Nermin Göğüş
P-373 Morbid Obez Hastada Anestezi Deneyimi
Güray Demir, Figen Öztürk, Hilal Köşük, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-374 Gastrointestinal işlemlerde günübirlik anestezi verilen hastaların retrospektif olarak incelenmesi
Ayli̇n Şener, Murat Aksun, Gülçin Aran, Naciye Pamukçu, Atilla Şencan, Nagihan Karahan
P-375 Sağdan Sola Kardiyak Şantı Olan Hastalarda Transözefajial Ekokardiyografi Monitorizasyonu İle Oturur Pozisyonda Kraniyotomi Tecrübelerimiz
Hatice Türe, Özgül Keskin, Özge Köner, Sevgi Bilgen, Nurcan Sancar, Kaan Yaltırık, Uğur Türe
P-376 Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi Sonrası Ağrıyı Önlemede; Torakal Paravertebral Blok Uygulamasında Tek Enjeksiyon ve Çoklu Enjeksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Deniz Turan, Fatma Ulus, Mehtap Tunç, Ali Alagöz, Hilal Sazak
P-377 Lepralı Hastanın Anestezi Yönetimi
Muharrem Uçar, Mukadder Şanlı, Ahmet Selim Özkan, Duygu Demiröz, Mehmet Ali Erdoğan, Mahmut Durmuş
P-378 Tip-1 Glutarik Asidürili Hastada Genel Anestezi Deneyimimiz
Münire Babayiğit, Merve Bayraktaroğlu, Zehra Baykal Tutal, Aysun Kurtay, Necla Dereli, Eyüp Horasanlı
P-379 Erken Postoperatif Dönemde Takotsubo Kardiyomiyopatisi
Ayşe Özboz, Yunus Baydilek, Ahmet Aykut Akyilmaz, Betul Kocamer Şimşek, Soner Karadaş, Olga Dokuzluoğlu, Güner Dağlı, Beyhan Tiryaki
P-380 Yüksek Riskli Hastada Epidural Anestezi ile Endovasküler Aort Onarımı: Olgu Sunumu
Hüseyin Toman, Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Hasan Şahin, Gürhan Adam, Tolga Kurt, Tuncer Şimşek, Sedat Özcan, Ali Ümit Yener, Mustafa Saçar
P-381 Buerger Hastaliginda Radyofrekans ile Lomber Sempatik Blok Uygulamamiz
Barış Çankaya, Serhat Ozciftci, Aysenur Arikcistir
P-382 Ankilozan Spondilitli İki Olguda İki Farklı Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması
Sibel Özcan, Sait Fatih Öner, Aysun Yıldız Altun, Şükrü Demir
P-383 Freeman Sheldon Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Özkan Önal, Aysun Özdemirkan, Emine Aslanlar, Jale Bengi Çelik
P-384 Guillain-Barre Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı
Osman Esen, Duygu Akalın Oysu, Tahsin Şimşek, Sema Öncül
P-385 Laparoskopik kolesistektomi operasyonu geçiren hastalarda üç farkli PEEP düzeyinin hemodinami, solunum mekaniği ve gaz değişimi üzerine etkilerinin karşilaştirilmasi
Hüsnü Mert Arinalp, Nurten Bakan, Gülşah Yılmaz Karaören, Ömer Torun Şahin, Emre Çeliksoy, Seher Işıker
P-386 Morbid, Süper ve Süper Süper Obez Hastalarda Laparaskopik Sleeve Gastrektomi Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz
Hüseyin Toman, Mesut Erbaş, Muhammed Kasım Arık, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Tuncer Şimşek, Faruk Özkul, Tuba Doğu, Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık
P-387 Our Experience With Intraarticular Ozone Injection Therapy In The Patients With Gonarthrosis
Caner Mimaroğlu, Beste Mimaroğlu Altınay, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Sinan Gürsoy, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz
P-388 Epidural Blood Patch, Positive Pressure Epidural Space
Ülkü Sabuncu, Ruslan Abdullayev, Aykut Akpınar, Hatice Kuşderci, Öznur Uludağ
P-389 Oosit toplama girişimlerinde hedef kontrollü infüzyon sistemi kullanarak propofol ve remifentanil ile derin sedasyon
Safinaz Karabayırlı, Bahadır Kösem, Azra Özanbarcı, Hatice Kılınç, Aylin Ayrım, Seyfi Kartal, Bünyamin Muslu
P-390 Retinal Cerrahi Sırasında Topikal Epinefrinin Sistemik Emilimine Bağlı Şiddetli Hipertansiyon ve Pulmoner Ödem
Aykut Urfalıoğlu, Birsen Doğu, Mahmut Arslan, Ömer Faruk Boran, Gökçe Gişi, Mustafa Zıba, Hafize Öksüz
P-391 Gebe Bir Olguda Açık Kalp Cerrahisi Ve Anestezi
Asuman Sargın, Özlem İlhan, Vicdan Fırat, Burçak Tanatti
P-392 Successful Removal of Uncoiled J-Tip Guide Wire: Experience and Coldbloodness
Elif Eygi, Ahmet Ertürk Yedekçi, Serkan Ketenciler, Kadir Hakan Cansiz
P-393 Servikal İntramedüller Ependimoma Nedeniyle Opere Edilen 30 Haftalık Gebe Hastada Genel Anestezi Deneyimi
Şennur Uzun, Duygu Kara, Ati̇lla Akbay
P-394 Beyin cerrahi ameliyathanelerinde endovasküler elektrokardiyografi kılavuzluğu ile yapılan subklavian ven kateterizasyonu işlem komplikasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi
Meltem Buz, Şennur Uzun, Ülkü Aypar
P-395 Trakeal Stenozda Anestezi Yönetimi ve Olguların Değerlendirilmesi
Murat Aksun, Yılmaz Özkul, Düzgün Ateş, Derya Arslan Yurtlu, Murat Songu, Ayça Gümüş, Hüseyin Katılmış
P-396 Entübasyon Sonrası Vokal Kordlarda Meydana Gelen Fibröz Adezyon
Başak Kutluyurdu, Serdar Demirgan
P-397 Radikal prostatektomide non-invaziv hb monitörizasyonu
Zafer Taş, Yavuz Gürkan, Seyfettin Çiftçi, Kamil Toker, Mine Solak
P-398 Lomber faset sendromlu 493 hastada radyofrekans faset sinir denervasyonu tedavi deneyimimiz
Caner Mimaroğlu, Beste Mimaroğlu Altınay, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol
P-399 Olgu sunumu: Venöz tromboemboli’ de antikoagülan tedavi
Serkan Şenkal, Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Oğuz Kılıçkaya, Ahmet Coşar
P-400 Negatif basınçlı pulmoner ödem ve sonrasında gelişen geçici kardiyak patoloji
Mustafa Çakır, Ali İhsan Uysal, Özcan Güner, Mehmet İlhan Yılmaz, Serkan Güler, Ferda Yılmaz İnan
P-401 Yogun Bakim Unitesinde Dort Olguda Gecici Vena Cava Filtresi Uygulamasi Deneyimimiz
Barış Çankaya, Mehmet Akif Yazar, Serhat Ozciftci, Aysenur Arikcistir
P-402 Bilateral Aksiller Pleksus Bloğu Uygulanan Hastada Anestezi Deneyimimiz
Emre Kısa
P-403 Maksillofasiyal Travmalı Olguda Havayolu Yönetimi
Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Emre Çeliksoy, Kerem Hüseyinoğlu, Nurten Bakan
P-404 Marfan Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım
Ferda Yaman, Işın Gençay, Selim Çolak, Nurgül Örnek, Ayşe Gülcan Bakkal, Kemal Örnek, Ünase Büyükkoçak
P-405 Joubert Sendromlu hastada genel anestezi
Çiğdem Ünal Kantekin, Süreyya Öztürk, Esef Bolat, Muzaffer Gencer, Akif Demirel
P-406 Plesenta Previa Perkreta Olan Gebede Anestezi Yönetiminde Preoperatif Doğru Tanının Önemi
Feray Gümüş, Gülşen Özkan Tanrıverdi
P-407 Yüksek riskli bir hastada ultrason rehberliğinde popliteal siyatik sinir bloğu
Mehmet Sargın, Muhammed İsmail Tepe, Sadık Özmen
P-408 Laparaskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Periopratif Şiddetli Hipertansiyonun Yönetimi
Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
P-409 Hemoglobin: (0) Olgusu
Tolga Totoz, Didem Aldemir, Funda Gümüş, Hacer Yeter, Murat Bağcı, Mehmet Salih Sevdi, Tümay Uludağ Yanaral, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-410 Havayolu Yönetiminin Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Video Larengoskopi
Canan Balcı, Sarpel Gürbüz
P-411 Pakidermaperiostozis Sendromlu Hastada Anestezi
Aykut Sarıtaş, Pelin Uzun Sarıtaş, Mehmet Korkmaz, Muhammed Murat Kurnaz
P-412 Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Anestezi Ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Enfeksiyon Surveyansı
Öznur Demiroluk, Nur Akgün, Yıldız Yiğit Kuplay, Firdevs Karadoğan, Güldem Turan, Canan Ağalar
P-413 Uyanık Kraniyotomi Deneyimlerimiz
Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı
P-414 Kienböck Hastalığı olan olguda anestezi uygulaması
Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar
P-415 Pediatrik Hidrosefali Olgularında Şant Yerleştirilmesi Öncesi ve Sonrası Serebral Oksijenasyona Anestezinin Etkilerinin Karşılaştırılması
Ahmet Kanter, Muhammed Bilal Çeğin, İsmail Gülşen, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş
P-416 Suriye Savaşı Sırasında Kilis Devlet Hastanesinde Hasar Kontrol Cerrahisi ve Hasar Kontrol Resusitasyonu Deneyimlerimiz
Betül Kocamer Şimşek, Necdet Çalıker, Murat Uğur, Numan Oruç Gökçe, Ibrahim Kürşat Deniz, Mehmet Kaya
P-417 Mini Doz Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi İle Endovenöz Radyofrekans Tedavisi
Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Ali Ümit Yener, Tuncer Şimşek, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, M Turgut Alper Özkan
P-418 Günübirlik Cerrahilerde Remifentanilin Preoperatif Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Salih Yıldırım, Yavuz Orak, Mehmet Fatih Yörük
P-419 Modified-Ciaglia and Griggs Percutaneous Tracheotomy Techniques, a Retrospective Analysis
Ruslan Abdullayev, Mehmet Duran, Mehmet Bülbül, Mevlüt Çömlekçi, Melih Özdamar, Şule Batcık, Mustafa Süren
P-420 Dura yaralanması sonrası gelişen n. abducens hasarı tedavisinde epidural kan yaması çözüm müdür?
Filiz Kaymakçı, Meltem Akar, Bilge Üstün, Yeşim Temel, Tülay Dikencik, Murat Yılmaz
P-421 Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Lityum İntoksikasyonu Olgusu
Saadet Menteş, Rukiye Neslihan Kuru, Yeliz İrem Tunçel, Ferhat Beğdili, İdil Kaya, Süheyla Ünver
P-422 Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Transfüzyonu Uygulanan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Emre Kısa, Banu Çevik, Elif Bombacı, Kutlu Hakan Erkal, Gülten Arslan, Özlem Sezen
P-423 Subklavian Geçici Hemodiyaliz Kateteri Komplikasyonu: Vena Kava Süperiyor Yaralanması
Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Ersin Köksal, Meral Dursun
P-424 Zor laringeal maske yerleşiminde laringoskopi destekli teknik, klasik tekniğe alternatif olabilir mi?
Tuğba Aslan, Murat Sayın, Reyhan Polat, Güleser Saylam Kılıç, Gözde Bumin Aydın
P-425 Karotis Anatomik Varyasyonu olan Retrofaringeal Karotid Arter ve Anestezi: Olgu Sunumu
Seda Özen Zunal, Gaye Aydın, Yelda Döşeme, Yücel Karaman, Rıza Hakan Erbay
P-426 Meningomyolesel nedeniyle opere olan motor evoke potansiyel nöromonitörizasyonu yapılan yenidoğanda anestezi yönetimi
Ömer Faruk Boran, Mahmut Arslan, Aykut Urfalıoğlu, Hafize Öksüz, Kasım Zafer Yüksel, İdris Altun
P-427 Rokuronyuma Bağlı Anaflakside Sugammadeks Uygulanması: Olgu Sunumu
Esra Mercanoğlu Efe, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Suna Gören, Mustafa Naci Balıca, Elmas Kabak
P-428 Antifosfolipid Sendromlu Hastaya Peroperatif Yaklaşım: Olgu Sunumu
Esra Mercanoğlu Efe, Hülya Bilgin, Mehmet Ali Kopan, Gülnihal Taşdemir
P-429 Malign Hipertermi ve Dantrolen Tedavisi Uygulanan Olgu
Funda Gök, Gamze Sarkılar, Ahmet Hilmi Günüç, Alper Yosunkaya
P-430 Joubert Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım
Ferda Yaman, Selim Çolak, Aliye Öztürk, Işın Gençay, Ayşe Gülcan Bakkal, Elif Sarı, Ünase Büyükkoçak
P-431 Over Tümörü Olan Hastada Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Uygulanmasında Anestezi Yönetimi
Memduh Yetim, Murat Arslantürk, Şükrü Tekindur, Serkan Şenkal, Oğuz Kılıçkaya, Ahmet Coşar
P-432 Başarısız bel cerrahisi sendromlu bir hastada Epiduroskopi esnasında oluşan nöbet ve geçici nörolojik defisit
Serbülent Gökhan Beyaz
P-433 Velofarengeal Flepli Hastada Fiberoptik Entübasyon
Ahmet Beşi̇r, Evrim Karatepe, Seyhan Aydın, Pınar Tunca, Bahanur Çekiç
P-434 Spinal anestezi ile sezaryen operasyonu sonrası gelişen baş ağrısı olgusu: Sinüs ven trombozu
Nuray Camgöz Eryılmaz, Esra Uyar Türkyılmaz, Bilge Aslan
P-435 Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonu Olan Gebe ve Ölüm: Olgu Sunumu
Murat Bakış, Sinan Yılmaz, Bakiye Uğur, Mustafa Oğurlu
P-436 Bonzai Kabusu
Ceren Köksal, Cem Nazikoğlu, Yıldız Yiğit Kuplay, Arzu Yıldırım Ar, Halil Buluç, Güldem Turan, Fatma Nur Akgün
P-437 Fenitoin Kullanımına Bağlı Hipokalsemi ve Alkalen Fosfataz(ALP) Yüksekliği
Nezir Yılmaz, Birsen Doğu, Hafize Öksüz
P-438 Aortopeksi ve Anestezi Yönetimi
Pelin Çorman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Gülşen Cebecik Teomete, Beyhan Murat, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-439 Managament of airway of a child who has neck-burn with Mc-Grath videolaryngoscope and Gum elastic bougie(GEB)
İsmail Aytaç, Betül Güven Aytaç, Aysun Postacı, Müge Çakırca, Mustafa Baydar
P-440 Tetanoz: Hiç bitmeyen eski bir hikaye
Dursun Fırat Ergül, Serdar Ekemen, Çağdaş Uzan, Birgül Büyükkıdan Yelken
P-441 Suriye İç Savaşında Yaralanan ve Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Medikal Analizi
Hatice Kaya Özdoğan, Faruk Karateke, Mehmet Özdoğan, Sibel Çetinalp, Sefa Özyazıcı, Yurdal Gezercan, Ali İhsan Ökten, Müge Çelik, Salim Satar
P-442 Aydınlatılmış Anestezi Onamı Alınan Hastada Etik Belirsizlik (Olgu Sunumu)
Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Merve Yılmaz Bozoğlan, Uğur Göktaş
P-443 Laparoskopik “Sleeve” Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Anestezi Deneyimlerimiz
Şule Akın, Pınar Ergenoğlu, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Çağla Bali, Oya Yalçın Çok, Aslı Karslı
P-444 Monitorize sedo-analjezi yöntemi ile abdominal aort anevrizması (AAA)’nın endovasküler anevrizma onarımı (EVAR)
Ayşe Baysal, Aynur Özensoy, Tülin Akarsu Ayazoğlu
P-445 warfarin kullanımına bağlı intraabdominal hematom
Güneş Yıldız, Ümmahan Dalkılınç, Yunus Emre Celep, Mehmet Salih Sevdi, Tolga Totoz, Ali Özalp, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-446 HIPEC Uygulamasına Anestezik Yaklaşım
Esra Uyar Türkyılmaz, Nuray Camgöz Eryılmaz, Nihan Aydın Güzey, Ahmet Gedikli
P-447 İnguinal Herni Operasyonunda Transversus Abdominis Plan Bloğunun Kronik Ağrı Üzerine Etkisi
Ahmet Topal, Mehmet Sargın, Alper Kılıçaslan, Sema Tuncer Uzun
P-448 Yoğun Bakım Hastalarında Ultrason Eşliğinde Nazogastrik Beslenme Tüpünün Yerleştirilmesi
Funda Gök, Alper Kılıçaslan, Alper Yosunkaya
P-449 Ciddi mitral stenozlu gebede anestezi deneyimimiz
Şeyma Bahar, Ömer Faruk Boran, Mahmut Arslan, Aykut Urfalıoğlu, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Hafize Öksüz
P-450 Hastane işleyişimizde Yoğun Bakım Ünitemize Yatırılan hastaların sayısal olarak ve geldikleri servis açısından, 1 yıllık retrospektif değerlendirilmeleri
Şenay Göksu Tomruk, Nurten Bakan, Erdem Akçay, Semra Yanık, Yusuf Demir, Ayşe Şalvarcı, Bayram Mercimek
P-451 Behçet hastalığında anestezi uygulaması
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Cemile Balcı, Şemsi Mustafa Aksoy
P-452 Supin pozisyonda parafalsin menenjiyom eksizyonu yapılan bir hastada venöz hava embolisi
Şennur Uzun, Ahmet Gürbüzel, Duygu Kara
P-453 LMA yerleştirilen hastalarda propofole eklenen ketamin ve fentanilin klinik etkilerinin karşılaştırılması
Nevin Kurt Çelebi, Nurten Bakan, Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Seher Demirok
P-454 Abdominal Cerrahilerde Nöroaksiyel Blokların Uygulama Kolaylığı ve Komplikasyonlarını Etkileyen Risk Faktörleri
Şule Özbilgin, Sevda Özkardeşler, Bahar Kuvaki, Nilay Boztaş, Hatice Şimşek
P-455 Heterotropik Ossifikasyon Eksizyonu Yapılan Pediatrik Hastada, Spinal Anestezi Uygulaması
Birsen Yiğit Arslan, Güneş Özlem Ülger Yıldız, Emre Celep, Ummahan Dalkılıç, Mevlüt Çömlekçi, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp
P-456 Akondroplazik Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi
Özkan Önal, Ali Saltalı, Emine Aslanlar, Serdal Bozdoğan, Jale Bengi Çelik
P-457 von Willebrand Hastalığı Olan Bir Olguda Periferik Blok Uygulaması
Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Ayşe Ekmen Peker, Uğur Göktaş
P-458 Yoğun Bakımda Zor Entübasyon Olgusunda Larengeal Maske (LMA) Ventilasyonu Altında Perkütan Trakeostomi Uygulaması
Serap Öztürk, Atilla Şencan, Kaan Katırcıoğlu, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya
P-459 Polimiyozitli gebede anestezik yaklaşım
Neriman Aydın, Yeşim Çokay Abut, Merve Altun, Seher Köse, Veysel Erden
P-460 Yoğun Bakım Ünitesinde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Sonrası Gelişen Trakeal Rüptür
Ali Özalp, Meltem Türkay, Tülin Şentürk, A. Halim Karayel, Şebnem Elbistanlı, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-461 Pregabalin premedikasyonunun preoperatif anksiyolitik ve postoperatif analjezik etkilerinin değerlendirilmesi
Selma Polat, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Filiz Bulut, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu
P-462 Poland Sendromunda Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Ümit Çağlayan, Seda Cansabuncu, Şener Kaya, Oya Karakaş, Mustafa Özyurtlu
P-463 Kabuki Make-up Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım
Selim Çolak, Ferda Yaman, Ennur Aktürk, Işın Gençay, Ayşe Lafçı, Gökay Ateş, Ünase Büyükkoçak
P-464 Rastlantısal vallekula kisti saptanan hastada havayolu yönetimi
Tarık Umutoğlu, Selçuk Alver, Ufuk Topuz, Mefkür Bakan, Erol Şentürk, Kazım Karaaslan, Ziya Salihoğlu
P-465 Olgu sunumu: Eklem sertliğinin tedavisinde fizyoterapiye ek olarak devamlı infraklavikular brakiyal pleksus bloğunun uygulanması
Umut Kara, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal
P-466 Boyun Cerrahisi Geçirmiş Olguda Fiberoptik Entübasyon
Ergin Alaygut, Canan Salman Önemli, Aylin İncesu, Yücel Karaman, Mustafa Gönüllü
P-467 timpanoplasti sırasında mental retarde hastada malign hipertermi: olgu sunumu
Sevgi Seyhan, Murat Bilgi, Akcan Akkaya, Abdullah Demirhan, İsa Yıldız, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu
P-468 Myastania Gravis’li Hastaya Anestezik Yaklaşım
Ferda Yaman, Selim Çolak, Ennur Aktürk, Burak Aktan, Işın Gençay, Gökay Ateş, Yakup Türkel, Ünase Büyükkoçak
P-469 Bilateral Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahide bilateral torasik paravertebral kateter ile analjezi uygulaması
Ali Alagöz, Fatma Yalçın, Mehtap Tunç, Esra Titiz, Fatma Ulus
P-470 Port Kateter Kopması ve Kardiyak Migrasyonu
Dilek Kalaycı, Menşure Kaya, Özlem Şen, Hamit Erdal Eskiçırak, Müge Ceylan, Kübra Kutay
P-471 Gilbert Sendromu ve Anestezi: Olgu Sunumu
Kutlu Hakan Erkal, Enes Bülbül, Banu Eler Çevik
P-472 Sıçan İnsizyon Modelinde Preinsizyonel ve Postinsizyonel Elektroakupunkturun Hiperaljeziye Etkisi
Gülay Ülger, H. Volkan Acar, Ahmet Doğrul, Esma Tezer, Ayşegül Ceyhan, Bayazit Dikmen
P-473 Baş ağrısı ve kolda uyuşma şikayetiyleacil servise başvuran hastada kardiyak arrest gelişmesi, bonzai kullanımı
Nevin Aydın, Özal Adıyeke, Gülseren Yılmaz, Mustafa Tayfun Aldemir, Yavuz Demiraran
P-474 2. Trimesterdeki Bir Gebede Demir İntoksikasyonun Deferoksamin ile Tedavisi
Aykan Gülleroğlu, Ayşe Gül Uryan Karabay, Melike Korkmaz Toker, Hasan Hüseyin Kılıç, Gökhan Kına, Yavuz Demiraran
P-475 Servikal Disk Hernisine Bağlı Kronik Ağrılı hastalarda Discogel® Radiopaque Gelified Ethanol Uygulamasının Klinik Etkilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
Ali Metin Ülgen, Serbülent Gökhan Beyaz, Mehmet Fatih Yüce
P-476 Post-operatif Bilateral Masif Pulmoner Emboli
Öznur Şen, Nevzat Cem Sayılgan, Mefkür Bakan, Mehmet Toptaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü
P-477 Anaesthetic Management of A 12-year-old Patient with Proteus Syndrome
Yeliz Kılıç, Tuğba Aşkın, Süheyla Ünver, Özge Çolakoğlu
P-478 Entübasyon sırasında trakeal perforasyon açısından dikkatli olunması gereken vakalar: Radyoterapi almış larenks ca’lı hastalar
Özkan Önal, Emine Aslanlar, Aysun Özdemirkan, Jale Bengi Çelik
P-479 Tanı Konulmamış Preeklamptik Hastada Sezaryan Operasyonu Sırasında Gelişen Konvülzif Atak
Memduh Yetim, Şükrü Tekindur, Özcan Özkan, Serkan Şenkal, Oğuz Kılıçkaya
P-480 Hidrosefali mevcut yenidoğanın anestezi yönetimi: Olgu sunumu
Ziya Kaya, Serkan Doğru, Serkan Karaman, Tuğba Karaman, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Seval Ekerer
P-481 Tiroid Medüller Karsinomlu Ağır Hemofili A Tanılı Hastaya Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
Serdar Demirgan, Başak Kutluyurdu, Abdullah Tolga Şitilci, Mehmet Salih Sevdi, Tolga Totoz, Günter Hafız
P-482 Off-pump Koroner Arter Bypass Sırasında Gelişen Serebral Emboli
Ahmet Selim Özkan, Mehmet Akif Durak, Neslihan Altunkaya, Yusuf Ziya Çolak, Mahmut Durmuş
P-483 Rejyonel blok ile üst ekstremite cerrahi operasyonu geçirecek hastalarda kan methemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması
Gökhan Asan, Ahmet Cemil İsbir, Caner Mimaroğlu, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Cevdet Düger, Hayati Öztürk
P-484 Yoğun Bakım Ünitemizdeki VAC Uygulamalarımız
Nur Akgün, Berna Ayanoğlu Taş, Öznur Demiroluk, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Ayper Önal Alkan
P-485 Kraniosinositoz Cerrahisi Sirasinda Görülen Arteriel Kan Gazi Değişiklikleri
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, İnci Paksoy, Ferda Aybey, Hüseyin Erdoğan, Ayşe Hancı
P-486 Suprakondiler Humerus Kırığı Olan 7 Aylık Bebekte Ultrasonografi Eşliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamamız
Fikret Bayar, Tuğba Sonbahar, Ali Metin Ülgen, Ayça Taş Tuna
P-487 Endotrakeal Entübasyon Öncesi Uygulanan İntravenöz ve Topikal Lidokain’in QT ve P Dispersiyon Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Hakan Bayır, Akcan Akkaya, Fatma Erdem, Abdullah Demirhan, Murat Bilgi, Serkan Öztürk, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
P-488 Politravmalı Hastalarda Santral Bloklar, Periferik Sinir Bloğu ile Kombine Edilebilir mi?
Mevlüt Çömlekçi, Birsen Yiğit Arslan, Halim Karayel, Mahsut Dinçel, Sever Çağlar, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-489 Gebelerde Preanestezik Değerlendirme Sırasında Anket Çalışması
Melek Güzel, Asuman Sargın, Semra Karaman, İlkben Günüşen, Zeynep Pestilci, Vicdan Fırat
P-490 Pierre Robin Sendromlu Bebek Olguda Zor Entübasyon: Olgu Sunumu
Ahmet Yalçın Güvenli, Gaye Aydın, Gizem Cabbaroğlu, Yücel Karaman, Rıza Hakan Erbay
P-491 Madde Bağımlılığı VE Miyokardiyal İnfarktüs
Ferda Yaman, Selim Çolak, Ayşe Gülcan Bakkal, Işın Gençay, Ennur Aktürk, Murat Tulmaç, Ünase Büyükkoçak
P-492 Sevofluran indüksiyonu sırasında şiddetli hipoksemi
Menekşe Okşar, Onur Koyuncu, Selim Turhanoğlu
P-493 Zor Entübasyon, Zor Cerrahi; Anestezi: 1 Cerrahi: 0
Hülya Bilgin, Selcan Bayraktar, Filiz Kıraç, Mehmet Ali Kopan, Belgin Yavaşcaoğlu
P-494 İleri derecede boyun kısıtlılığı olan hastada ani gelişen dispne nedeni: Bilateral vokal kord paralizisi
Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Murat Salihoğlu, Süleyman Deniz, Hüseyin Şen, Sezai Özkan
P-495 Düşük doz Metoklopramidle gelişen Akut Distonik Reaksiyon olgusu
Damlanur Üstün, Tuba Berra Sarıtaş, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli
P-496 Transkatater Aort Valv İmplantasyonu (TAVI) Uygulamalarında Genel Anestezi mi ? Lokal Anestezi mi ? Mortal seyirli bir olgu ile değerlendirilmesi
Güray Demir, Bülent Demir, Figen Öztürk, Oya Hergünsel, Osman Karakaya
P-497 Becker müsküler distrofili hastada anestezi yönetimi: Olgu sunumu
Hatice Kaya Özdoğan, Sefa Özyazıcı, Faruk Karateke, Mustafa Görür, Dilara Sözen, Rıza Talo
P-498 Sjögren Sendromlu Gebede Anestezi Uygulaması
Tuba Berra SARITAS, Gamze Sarkılar, Sinan Kızılkaya, Hale Borazan
P-499 Servikal ve lomber bölgede postlaminektomi sendromu olan hastaya kalıcı spinal kord stimülatörü uygulaması
Ünel Tayfun Çakır, Serbülent Gökhan Beyaz, Ayşegül Ceylan, İbrahim Aşık
P-500 Osteogenezis İmperfektalı Olguda Yan Pozisyonda Hava Yolu Yönetimi
Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Duygu Demiröz, Mehmet Ali Erdoğan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
P-501 Astımlı Hastada Torakal Epidural Anestezi Eşliğinde Kolesistektomi
Fikret Bayar, Ali Metin Ülgen, Tuğba Sonbahar, Ali Fuat Erdem
P-502 Hastanede Panik: Kuduzlu Hastada Anestezi Altında MR İncelemesi
Ahmet Deniz, Oğuz Gürbüz, Mustafa Kahraman, Ömer Lütfi Erhan, Ayşe Belin Özer
P-503 Derin Beyin Stimulasyonu uygulanacak Pantotenat Kinaz İlişkili Nörodejenerasyonu olan hastada anestezik yaklaşım
Demet Koç, Pınar İmer, Yaşar Bayri, Aşkın Şeker
P-504 Brugada Sendromlu hastada anestezi yönetimi
Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Zeki Tuncel Tekgül, Burcu Özalp Horsanalı, Ertaç Özeroğlu
P-505 Bonzai Zehirlenmesinde Bazal Gangliyon Tutulumu
Zehra İpek Arslan, Volkan Alparslan, Bülent Kara, Zehra Nur Baykara, Kamil Toker, Mine Solak
P-506 Good Pasture Sendromlu Hastada Tanısal Böbrek Biyopsisi Sonrası Retroperitoneal Hematom
Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Mehmet Hamdi Aytekin
P-507 Çift arkus aortada anestezi yönetimi:İki olgu nedeniyle
Hasan Cem Güneyli, Sanem Güntürk, Ergin Alaygut, Yücel Karaman, Selim Özenç, Cengiz Özbek
P-508 spinal anestezi sonrası istemsiz hareket: olgu sunumu
Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Alkan Karakış, Ziya Kaya
P-509 Üst gastrointestinal endoskopide ketamin anestezisine remifentanil veya deksmedetomidin infüzyonu ilavesinin etkileri
Ersin Köksal, Yasemin Burcu Ustun, Cengiz Kaya, Aysun Caglar Torun, Mehmet Ziya Yılmaz, Yunus Oktay Atalay, Fatih Ozkan
P-510 alüminyum fosfid zehirlenmesi olgumuzda kardiyak arrest
Sedat Hakimoğlu, İsmail Dikey, Ali Sarı, Leyla Kekeç, Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu
P-511 Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Postoperatif Hipotermi İnsidansı Araştırması
Münire Babayiğit, Zehra Baykal Tutal, Handan Güleç, Necla Dereli, Seda İlhan, Mustafa Alparslan Babayiğit, Eyüp Horasanlı
P-512 Transdiyafragmatik Hepatopulmoner Enfekte Kist Hidatik Olgusunda Anestezi Yaklaşımı
Özlem Kocatürk, Özhan Gülen, Özüm Tunçyürek, Ahmet Kılıç
P-513 Nadir Görülen Bir Subklavyen Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu
Esra Titiz, Mehtap Tunç, Ali Alagöz, Fatma Yalçın, Fatma Ulus
P-514 Ptozis Sebebiyle Transsfenoidal Yaklaşımla Acil Operasyona Alınan Hastada Anestezi Deneyimimiz
Oya Kılcı, Canan Ün, Gökhan Sucu, Musa Zengin, Ali Erdem Yıldırım, Semih Başkan, Onur Özlü, Mustafa Baydar
P-515 Conn Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuğba Doğu, Halide Aydın, Mesut Erbaş
P-516 Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Kolşisin Zehirlenmesi Olgusu
Süheyla Ünver, Seda Akben, Yeliz İrem Tunçel, Rukiye Neslihan Kuru, Saadet Menteş, Çiğdem Sönmez, Orhan Uludağ
P-517 Patent Duktus Arteriosus Kapatılması Planlanan Larsen Sendromlu Bir Yenidoğanda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Oğuzhan Arun, Bahar Öç, Serkan Yıldırım, Murat Şimşek, Mehmet Öç, Ateş Duman
P-518 Pierre-Robin Sendromlu Hastada Rejyonel Anestezi Deneyimimiz
Özkan Önal, Ali Saltalı, Serdal Bozdoğan, Emine Çepni Kütahya, Jale Bengi Çelik
P-519 Anormal Plasentasyonlu Sezaryenlere Anestezik Yaklaşım
Esra Uyar Türkyılmaz, Nihan Aydın Güzey, Nuray Camgöz Eryılmaz
P-520 Çocuklarda Farklı Premedikasyon Ajanlarının Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Aslıhan Aykut, Berrin Işık
P-521 Dandy-Walker Sendromlu Çocuk Hastada Genel Anestezi Yönetimi
Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Hacer Gülerce Uçar, Mahmut Durmuş
P-522 Postoperatif yoğun bakım endikasyonları; öncesi ve sonrası
Gülşah Yılmaz Karaören, Nurten Bakan, Mehmet Salim Akdemir, Şenay Göksu Tomruk
P-523 Radikal Boyun Diseksiyonu Olgularının Postoperatif Yoğun Bakım İzlemi
Arzu Kefi, Levent Uğur, Rabia Mertsarı, Görkem Eskiizmir, Gönül Tezcankeles
P-524 İnterskalen Blok Sonrası Oluşan Solunum Sıkıntısı
Ferhunde Dilek Subaşı, Sıddıka Batan, Gülşen Bosna, Serap Adana Kavlak, Nurcan Kutluer, Harika Köşlük
P-525 Tanı konulmamış Wolff Parkinson White sendromlu bir hastada spinal anestezi deneyimimiz
Serkan Tulgar, İbrahim Boğa, Tuba Can, Halil Cihan Köse, Oğuz Altunkaynak
P-526 Polinöropatili Hastada Anestezi Yönetimi
Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ülkü Özgül, Duygu Demiröz, Mahmut Durmuş
P-527 Mikrolaringeal Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Zor Entübasyonun Saptanmasında İndirek Laringoskopik Değerlendirme
Meltem Türkay, Tülin Şentürk, Birsen Yiğit Arslan, Hacer Yeter, Mehmet Salih Sevdi, Salih Aydın, İsmail Gergin, Kerem Erkalp
P-528 Leriche Sendromu: Olgu Sunumu
Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi
P-529 İnsidentalomalı hastada anestezi indüksiyonu sırasında gelişen ventriküler taşikardi
Tahsin Şimşek, Osman Esen, Ayşe Zeynep Turan
P-530 Hemodiyaliz Hastasında Sefoperazon-Sulbaktam Kullanımına Bağlı Gelişen Ciddi Koagülopati
Salih Yıldırım, Yavuz Orak, Mehmet Büyükbakkal, Sibel İmecik
P-531 Dev Guatr Olgusunda Olası Zor Hava Yolu Deneyimimiz
Şeyda Kayhan, Birkan Ülger, Esra Çankaya, Ahmet Beşir, Hülya Ulusoy
P-532 Sezaryen Sonrası Geç Başlangıçlı Ornitin Transkarbomilaz Eksikliği
Birsen Doğu, Nezir Yılmaz, Sabriye Özçekiç, Hafize Öksüz
P-533 Kifozu ve Servikal Omurgada Ankilozu Olan Bir Hastada Uyanık Fiberoptik Nazal Entübasyon
H. Volkan Acar, Hale Yarkan Uysal, Meltem Bektaş, Asutay Orak Göktuğ, Ayşe Günay Kaya, H. Zeynep Çapan, M. Kenan Erol, Bülent Baltacı
P-534 çocuk alt batın operasyonlarında 14 spinal anestezi uygulamamız
Hayriye Baltaoğlu Alp, Ercüment Taşpınar, Veli Mıstanoğlu, Melahat Keçecioğlu, Ebru Şaziye Ekmekçioğlu
P-535 Yoğun bakim hastalarinda kolistimetatsodyumun akut böbrek yetmezliği oluşumuna etkisinin araştırılması
Canan Balcı, Sarpel Gürbüz, Öztürk Taşkın, Ayşenur Ay, Hazel Yağcızeybek, Gözde Çelik
P-536 Çocuklarda diş çekiminde uygulanan sedasyon yöntemlerinin geriye dönük değerlendirilmesi
Dilek Günay Canpolat, Nükhet Çelebi, Canay Yılmaz Asan, Mustafa Denizhan Yıldırım, Alper Alkan
P-537 Green urine associated with propofol infusion:a paediatric patient
Müge Çelik, Sibel Tetiker, Hatice Kaya, Murat Seçen
P-538 Laringofarinjektomi sırasında güçlendirilmiş endotrakeal tüp lümeninin tıkanması
Derya Gökçınar, Kadriye Kahveci, Belgin Akan, Deniz Erdem
P-539 Myastenia gravesli hastada sugammadeks ile ekstübasyon
Fulya Yilmaz Duran, Özgür Duran, Halil Yıldırım
P-540 Karaciğer Hidatik Kist Cerrahisi Esnasında Gelişen Anaflaksi: Olgu Sunumu
Ali Ahıskalıoğlu, Mehmet Aksoy, İlker İnce, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ercan Korkut
P-541 2005-2013 Yılları Arasında Nefrektomi Cerrahisi İçin Anestezi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi
Büşra Hoşoğlu Ataç, Ahmet Dilek, Fatma Ülger, Nilay Taş, Yakup Bostancı, Fatih Ataç, Ali Haydar Şahinoğlu
P-542 Mukormikozis'li Bir Olguda Anestezi (Olgu Sunumu)
Feriha Temizel, Banu Çevik, Metin Özşeker, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Gaye Taylan
P-543 Lumbar Mikrodiskektomi Operasyonlarında Maliyet, Komplikasyon ve Cerrahi Deneyim Konusunda Genel ve Epidural Anestezinin Karşılaştırılması
Murat Ulutaş, Mehmet Secer, Mehmet Özgür Taşkapılıoğlu, Soner Karadaş, Ahmet Aykut Akyılmaz, Yunus Baydilek, Betül Kocamer Şimşek, Ayşe Özboz
P-544 Ekstübasyon Sonrası Gelişen Laringospazm
Büşra Sözen, Yeşim Şerife Bayraktar
P-545 Popüler İntoksikasyon:Bonzai
Oğuzhan Yeniay, Zeki Tuncel Tekgül, Murat Yaşar Özkalkanlı, Onur Okur
P-546 Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi:Olgu
Hanife Karakaya Kabukçu, İrem Özdemir, Zeki Ertuğ, Nursel Şahin
P-547 Notalgia Parestetika Tedavisinde Epidural Steroid Uygulaması: Olgu Sunumu
Gonca Oğuz, Sevil Nesteren Koçak, Seda Yılmaz, Fatma Gülçin Şenel
P-548 Epidermolizis Büllozalı Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Ersin Köksal, Nurullah Yılmaz, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Ustun, Ali Haydar Sahinoglu
P-549 Kardiyak Tamonad Drenajında Perkutan Kateterin İatrojenik olarak Sağ Ventriküle Girmesi (Olgu)
Hanife Karakaya Kabukçu, İrem Özdemir, Osman Nuri Tuncer, Nursel Şahin
P-550 Evde Sürekli İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu: İlk Deneyimlerimiz
Ferhunde Dilek Tezal Subaşı, Sıddıka Batan, Oğuz Durakbaşı, Gülşen Bosna, Neslihan Baş Kılıç, Osman Ekinci
P-551 Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET) In The Patients With Lumbar Disc Herniation: Our Experience Of 206 Patients
Caner Mimaroğlu, Beste Mimaroğlu Altınay, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy
P-552 Sentetik Marihuana (Bonzai) Kullanımına Bağlı Mekanik Ventilasyon
Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Abdullah Kahraman, Uğur Göktaş
P-553 Santral Venler Yoluyla Gerçekleştirilen Kateterizasyon İşlemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Emine Karaman, Suna Gören, Nermin Kelebek Girgin, Esra Mercanoğlu Efe, Sinem Şentürk, Filiz Kıraç, Elif Başağan Moğol
P-554 Derin Beyin Stimulasyonu uygulanan hastalardaki anestezi deneyimlerimiz: Retrospektif klinik çalışma
Demet Koç, Pınar İmer, Aşkın Şeker, İbrahim Ziyal
P-555 Spinoserebellar Ataksili Hastada Genel Anestezi Deneyimimiz
Sefa Gökden, Gülşen Bosna, Ferhunde Dilek Subaşı, Mehmet Şirin Mağaç, Asu Özger Özgültekin, Osman Ekinci
P-556 Unutulan Boğaz Tamponu
Hacer Yeter, Murat Bağcı, Ali Özalp, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-557 özefagus atrezisi ve fistülü olan yenidoğan
Hayriye Baltaoğlu Alp, Ercüment Taşpınar, Veli Mıstanoğlu, Murat Konak, Ahmet Solak
P-558 Wilson hastalığı olan olguda anestezi yönetimi
Tuğba Doğu, Hasan Şahin, Mesut Erbaş, Tuncer Şimşek, Hüseyin Toman, Hatice Betül Altınışık, Hasan Ali Kiraz, Uğur Altınışık
P-559 Yoğun bakımda ısırılmış ve perfore olan endotrakeal tüpe bağlı beklenmedik desatürasyon
Mustafa Özgür, Sevinç Düzgünoğlu Boz, Nasır Mansuroğlu
P-560 Alternatif Zor Hava Yolu Yönetimi:Aspirasyon Kateteri
Ahmet Selim Özkan, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydoğan, Mustafa Kadıoğlu, Türkan Toğal
P-561 Multipl sklerozlu bir hastada anestezi uygulaması
Su Sandar Lwın Shainaaz Dooply, Gökçen Başaranoğlu, Tarık Umutoğlu, Kadir İdin, Ufuk Topuz, Ziya Salihoğlu
P-562 Hemorajik Şok, Fibrinojenin Önemi
Ruslan Abdullayev, Ülkü Sabuncu, Öznur Uludağ, Hatice Kuşderci
P-563 Ayak Parmağı Amputasyonu ve/veya Debritmanlarında: Parasakral Siyatik Sinir Bloğu Uygulaması
Mevlüt Çömlekçi, Abdulkadir Yektaş, Eyüp Sabri Akagündüz, Oktay Adanır, Ozan Beytemür, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-564 İnfantda Palatal Polipin Anestezik Yönetimi (Olgu)
Hanife Karakaya Kabukçu, Bora Dinç, Hasan Özçağlar
P-565 Pulmoner Hipertansiyonlu İki Gebede Anestezi Yönetimi
Murat Bakış, Sinan Yılmaz, Sinem Sarı, Ş. Şenol Ayhan, Bakiye Uğur, Mustafa Oğurlu
P-566 Mystenia Gravis and Anesthesia
Semih Başkan, Dilşen Hatice Örnek, Adem Güney, Fahri Acar, Özlem Saçan, Mustafa Baydar
P-567 İnterskalen Brakial Pleksus Bloğu sonrası gelişen geçici hipertansiyon
Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Zeki Tuncel Tekgül, Burcu Horsanalı
P-568 Baklofen İntoksikasyonunda Hemodiyaliz Zamanlaması
Burcu Özalp Horsanalı, Zeki Tuncel Tekgül, Gizem Demir Şenoğlu, Murat Yaşar Özkalkanlı, Oğuzhan Yeniay
P-569 Lityum toksisitesi ve miksödem koması
Murat Haliloğlu, Fethi Gül, Nermin Başı, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel
P-570 Boyun Bölgesine Radyoterapi Uygulanan Olguda Anestezi Yönetimi
Murat Aksun, Derya Arslan Yurtlu, Gizem Anılır, Sedat Öztürkcan
P-571 Acil Laparoskopik Cerrahi Uygulanan 1. Trimester Heterotopik Gebede Anestezi Deneyimimiz
Zeynep Pestilci, Onur Karaosmanoğlu, Asuman Sargın, Semra Karaman, Fatma Kübra Karaosmanoğlu
P-572 İnguinal Herni Operasyonu Sırasında Gelişen Nörokardiyojenik Asistoli
Memduh Yetim, Mehmet Eyüboğlu, Şükrü Tekindur, Mehmet Saydam, Hüseyin Sinan, Oğuz Kılıçkaya
P-573 Tiyopental İle Durdurulabilen Dirençli Status Epileptikus; Bir Olgu
İsa Yıldız, Hakan Bayır, Adem Deni̇z Kurt, Abdullah Demirhan, Murat Bi̇lgi̇, Akcan Akkaya, Ümi̇t Yaşar Tekeli̇oğlu, Hasan Koçoğlu
P-574 Zor Havayolu Yönetiminde Fiberoptik Entübasyon
Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral, Okan Andıç, Uğur Göktaş
P-575 Majör Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastada Faktör X Eksikliği: Olgu Sunumu
Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Sibel Yücel, Ferit Alaybeyoğlu, Mustafa Aksoy
P-576 OSAS Anestezi Yönetimi ve Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem
Arzu Kefi, Arife Yılmaz, Kıvanç Günhan, İsmet Topçu, Gönül Tezcankeles
P-577 Sugammadeks ile Joubert Sendromu anestezi yönetimi: Olgu sunumu
Nevriye Salman, Tülün Satılmış, Göksel Varol, Ebru Zağpusat, Nedim Arda, Sumru Şekerci
P-578 Santral Ven Kateterizasyonu Sonucu Nadir Bir Komplikasyon; Vena Cava Superior ve Mediasten Perforasyonu
Yücel Demirci, Selçuk Kayır, Esra Çankaya, Seyhan Sümeyra Aydın, Hülya Özel Ulusoy
P-579 Üst solumun yolu enfeksiyonu bulunan bir çocukta ultrason eşliğinde interskalen brakiyal pleksus bloğu
Tolga Ergönenç, Hazel Can, Serbülent Gökhan Beyaz
P-580 Larsen Sendromlu Çocuk Hastada Anestezik Yaklaşım
Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Hasan Hüsnü Yüce, Mehmet Eroğlu
P-581 Nöral Hasarın Tek Nedeni Periferik Sinir Bloğu Mu?
Gülbin Töre Altun, Pelin Çorman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-582 Süksilinkoline Bağlı Uzamış Apne
Ergün Gündüz, Emine Aslanlar, Abdulfettah Büyük, Savaş Çamur
P-583 Spinal anestezi pratiğimizde başarısızlık nedenleri ve oranı- Prospektif çalışma
Yonca Yanlı, Mehtap Özdemir, Ahmet Yıldırım, Sinem Keskin, Seçkin Özozan, Ayşe Şalvarcı, Nurten Bakan
P-584 Marfan Sendromlu Olguya Anestezik Yaklaşımımız
Ayşe Hande Arpacı, Mikail Kadyrov
P-585 Down Sendromu, Patent Foramen Ovale ve Pektus Karinatus Birlikteliği Olan Hastada Laparoskopik Morgagni Herni Onarımında Anestezik Yaklaşım”
Betül Kozanhan, Betül Başaran, Feride Aygın, İbrahim Akkoyun, Sadık Özmen
P-586 Kanser hastasında intraoperatif efedrine bağlı alerji ve perioperatif hipersensitivite reaksiyonları
Sedat Hakimoğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Murat Karcıoğlu, Raziye Kurt, İsmail Dikey
P-587 Zor Entübasyona Pratik Yaklaşım: 10 Olguda Gum Elastik Buji Kullanımı
Uğur Altınışık, Mesut Erbaş, Hasan Ali Ki̇raz, Tuncer Şi̇mşek, Hatice Betül Altınışık, Fatoş İpek Türk, Hüseyin Toman, Hasan Şahi̇n
P-588 Combine Anesthesia Technique for Awake Intubation in a Pediatric Patient
Semih Başkan, Dilşen Hatice Örnek, Özlem Saçan, Onur Karaca, Oya Kılcı, Mustafa Baydar
P-589 Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronşa Fistülize Sütür ve Rijit Bronkoskopi
Canan Salman Önemli̇, Deniz Ayhan Çatal, Hikmet Kaya
P-590 Friedreich Ataksisi olan hastada anestezik yaklaşım
Nagihan Damar, Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Mine Parlak, Ertaç Özeroğlu
P-591 ARDS Gelişen Bir Gebede Mekanik Ventilasyon Tedavisi
İsa Yıldız, Hakan Bayır, Adem Deniz Kurt, Kadir Korkmaz Akkaya, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Hasan Koçoğlu
P-592 Kearns – Sayre Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Seda Cansabuncu, Hamide Ayben Kalyoncu
P-593 İlaçlarla ilişkili nonotoimmün hemolitik anemi: Olgu sunumu
Sibel Tetiker, Hatice Kaya Özdoğan, Müge Coşkun Çelik, Tuna Şahin
P-594 Transözefageal Ekokardiyografi Kılavuzluğunda İntrakardiyak Uzanımlı Wilm's Tümörü Cerrahisi
Alper Kararmaz, Gülbin Töre Altun, Halil Tuğtepe, Kıvılcım Karadeniz Cerit, Koray Ak, Sinan Arsan
P-595 Murphy Deliğinden Geçen Kılavuz Tel; Perkütan Trakeostomide Nadir Bir Komplikasyon
Adem Deni̇z Kurt, İsa Yıldız, Kadi̇r Korkmaz Akkaya, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Hasan Koçoğlu
P-596 Anesthesia management in a patient with Kabuki syndrome
Yunus Oktay Atalay, Cengi̇z Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Ali̇ Haydar Şahi̇noğlu
P-597 Laparoskopik Gastrik Pilikasyon yapılan morbid obez hastalarda ideal vücut ağırlığına ve düzeltilmiş vücut ağırlığına göre uygulanan sugammadeks dozlarının nöromusküler blok üzerine etkilerinin retrospektif olarak karşılaştırılması
Maside Korkmaz, Tolga Totoz, Tuğba Çalıkoğlu, Yunus Emre Celep, Neriman Güleç, Funda Gümüş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-598 Adölesanda Dev Over Kistine Anestezik Yaklaşım
Özkan Önal, İrem Gümüş, Tamer Sekmenli, Emine Aslanlar, Jale Bengi Çelik
P-599 Akondroplazik Dwarfizmli Gebede Acil Sezaryen Anestezisi Deneyimimiz
Asuman Sargın, Zeynep Pestilci, Fatma Kübra Karaosmanoğlu, Semra Karaman, Gökay Özçeltik, Onur Karaosmanoğlu
P-600 Larsen Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım
Özkan Önal, Fatmanur Erdoğdu, Emine Çepni Kütahya, Jale Bengi Çelik
P-601 İmmun Trombositopenik Purpuralı Gebede Anestezi Yaklaşımımız
Ayça Taş Tuna, Hande Özocak, Ali Metin Ülgen, Yakup Tomak, Hilal Uslu Yuvacı
P-602 Yılan Isırması Sonrası Gelişen Sudek Atrofisi
Ergün Gündüz, Emine Aslanlar, Savaş Çamur
P-603 Brugada Sendromlu hastada anestezi yönetimi
Onur Palabıyık, Ezgi Şen Zengin, Ayça Taş Tuna
P-604 Rubinstein-Taybi Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım
Mahmut Alp Karahan, Hüseyin Sert, Zeliha Ayhan, Bülend Ayhan
P-605 Propofol infuzyonu sonrası idrarın yeşil renk değişikligi: Olgu Sunumu
Ökkeş Hakan Mi̇ni̇ksar, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydoğan, Füsun Kaya, Türkan Toğal
P-606 Myastenia Gravis’li gebe bir olguda anestezi uygulaması
Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Oya Yalçın Çok, H. Evren Eker, Pınar Ergenoğlu, Anış Arıboğan
P-607 Nadir Bir Komplikasyon, Sağ Hemitoraksta Nazogastrik Kateter
Nezir Yılmaz, Şevki Mustafa Demiröz, Birsen Doğu, Hafize Öksüz, Mahmut Tokur
P-608 Septik Şoklu Bir Hastada Gelişen Simetrik Periferik Gangren: Noradrenalin İnfüzyonunun Rolü Nedir?
Şükrü Tekindur, Memduh Yetim, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Oğuz Kılıçkaya, Ahmet Coşar
P-609 Geniş Yanık Alanlı Çocuk Hastanın Yanık Debritmanında Anestezi Ve Ağrı Yönetimi
Sinan Yılmaz, Demet Yüksel Yıldırım, Murat Bakış
P-610 Geçirilmiş baş boyun cerrahisi ve radyoterapi hikayesi bulunan hastada entübasyon sonrası gelişen abondan nazofaringeal kanama
Meltem Güner Can, Rüya Göz, Uğur Çınar
P-611 Cockayne Sendromlu Hastada Kohlear İmplant Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi
Mehrnoosh Bashiri, Muhammed Enes Aydın, Müge Turan, Mükerrem Uysal, Yusuf Ünal
P-612 20 HAFTALIK GEBE HASTADA YÜZÜSTÜ POZİSYONDA DİSK HERNİSİ AMELİYATI: Olgu Sunumu
Sevtap Hekimoğlu Şahin, Ayça Arslanoğlu, Cumhur Kılınçer, Beyhan Karamanlıoğlu, Taygun Çoker
P-613 Negatif basınçlı pulmoner ödem
Sinem Sari, Sevinç Güler, Murat Bakış, Ahmet Özdemir, Saniye Cengiz
P-614 Down Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimimiz
Tuna Ertürk, Fatih Şimşek, Süleyman Deniz
P-615 Ciddi hemorajik şok ile gelen ve masif kan transfüzyonu uygulanan 2 olguda anestezi ve yoğun bakım yönetimi
Mustafa Özgür, Sevinç Düzgünoğlu Boz, Nasır Mansuroğlu
P-616 Az mıyız, Çok muyuz? 2014 yılı verileri ile çalıştıkları kurumlara göre Türkiye'deki anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sayıları, diğer branşlarla karşılaştırmalı durumu
Osman Özcan Aydın, Emine Gülhan Gölcükcü Aydın, Sadık Özkavak
P-617 Düşük akciğer kapasiteli hastada kombine spinal epidural anestezi ile üst abdominal cerrahi deneyimimiz
Ayşe Ceren Kocaman, Başak Ceyda Meço, Pınar Karabak, İlker Gökçe, Sacide Demiralp
P-618 Yanlış Anatomik Girişim İle Subklavian Kateter Yerleştirilmesi
Macit Yalçın, Ayşe Özcan, Rafet Yarımoğlu, Çetin Kaymak, Hülya Başar, Bülent Baltacı
P-619 Ultrason eşliğinde yüzeyel servikal pleksus bloğu ve interskalen blok altında klavikula cerrahisi
Onur Balaban, Tayfun Aydın, İlker İtal, Zehra Sarıkuş, Nilüfer Bayhan, Turan Cihan Dülgeroğlu
P-620 Parkinson Hastalığında Anestezi: Olgu Sunumu
Sinan Yılmaz, Ferdi Gülaçtı, Ahmet Özdemir, Murat Bakış
P-621 Yoğun bakim ünitemizde enfeksiyon etkenlerinin belirlenmesi
Canan Balcı, Mehmet Yılmaz, Tahsin Şimşek, Öztürk Taşkın, Elif Kızılmeşe, Hazel Aydın, Sedat Dündar
P-622 Organofosfat Zehirlenmesi Tedavisi Sırasında Gelişen Atropin İntoksikasyonu Bağlı Psikoz Olgusu
Mevlüt Doğukan, Recai Kaya, Mehmet Dokur, Atilla Tutak, Öznur Uludağ
P-623 Jhf-Murray Puretic Drescher Sendromu'nda Anestezi Yönetimi
Özkan Önal, Ali Saltalı, Emine Çepni Kütahya, Serdal Bozdoğan, Jale Bengi Çelik
P-624 Edwards Sendromlu Olguda Gelişen Pnomoni ve Olgunun Yoğun Bakım Yönetimi
Şükrü Tekindur, Memduh Yetim, Oğuz Kılıçkaya, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Ahmet Coşar
P-625 verapamil intoksikasyonu olgumuzda fatal sonuç
Ali Sarı, Sedat Hakimoğlu, Murat Karcıoğlu, İsmail Dikey, Leyla Kekeç
P-626 Aynı hastada farklı zamanlarda aksiller ve infraklavikuler blok uygulaması: Olgu Sunumu
Zehra Baykal Tutal, Hansa İnceöz, Handan Güleç, Münire Babayiğit, Necla Dereli, Eyüp Horasanlı
P-627 76 yaşında Sjögren sendromlu bir hastada indüksiyon sırasında gelişen kardiyak arrest
Yeliz Kılıç, Tuğba Aşkın, Ayşe Nihal Kadıoğulları
P-628 Miyokard İnfarktüsü Geçiren Olguda Nonkardiak Cerrahi
Pınar Öngel Çayören, Tolga Totoz, Tuğba Koç Çalıkoğlu, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Funda Gümüş, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-629 Anestezi Sırasında Gelişen Nedeni Açıklayamadığımız Öksürük
Abdulmenap Güzel, Mahir Kuyumcu, Hakan Akelma, Erdal Doğan, Mizgin Tekik, Mustafa Uğur Yüksel
P-630 yenidoğanda intestinal atrezi
Hayriye Baltaoğlu Alp, Adem Özdemir, Veli Mıstanoğlu, Ahmet Solak, Okan Mengeç
P-631 Herediter sferositoz tanılı çocukta anestezi yaklaşımı
Sinan Yılmaz, Sevinç Güler, Murat Bakış
P-632 Ameliyathane İşlevselliğini Hızlandıran Bir Ajan: Sugammadeks
Erdal Doğan, Mehmet Salim Akdemir, Abdulmenap Güzel, Mehmet Beşir Yıldırım, Zeynep Baysal Yıldırım, Mahir Kuyumcu, Abdurrahman Gümüş
P-633 Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Ocak – Ağustos 2014 tarihleri arasında sentetik kannabinoid kullanan hastaların yoğun bakım ünitesine yatışlarının değerlendirilmesi
Asu Özgültekin, Ferhunde Dilek Tezal Subaşı, Sefa Gökden, Hörmet Aytekin, Ülgen Yalaz Tekan, Osman Ekinci
P-634 Spinal anestezi girişimleri sırasında gelişen kardiyak arrest insidansının belirlenmesi
Canan Balcı, Sarpel Gürbüz, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Ayşenur Ay, Sedat Dündar, Hazel Yağcızeybek
P-635 PFAPA Sendromu Olan Hastada Anestezi Uygulaması
Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Handan Güleç, Yurdal Akın Kepek, Necla Dereli, Eyüp Horasanlı
P-636 Akut Solunum Yetmezliği Ve Pnömoni Tanısı İle Takip Edilen Bir Mukopolisakkaridoz(Fukosidoz) Vakası
Semiha Solak Grassie, Dilber Kumral, Alev Akdıkan, Sami Engin Muz, Fatma Gezer
P-637 Osteogenezis İmperfektalı Gebede Acil Sezaryen Uygulaması
Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu, Pınar Karaca Baysal, Halil Cihan Köse, Banu Eler Çevik
P-638 Sezaryan sonrası görülen anestezi kabakulağı
Hüseyin Oğuzalp, Zeynep Akoğul, Atila Kaya, Aysun Yılmazlar, Oktay Altun
P-639 Epileptik Nöbet ve Psödonöbet Ayırıcı Tanısının Önemi
Şükrü Tekindur, Memduh Yetim, Bora Çakmak, Adil Öztürk, Oğuz Kılıçkaya, Ahmet Coşar
P-640 Robot Yardimli Jinekolojik Cerrahi Uygulanan 8 Hastanin Retrospektif Değerlendirilmesi
Cihan Döğer, Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Abdulkadir But, Mustafa Aksoy
P-641 Tirotoksikozda olan hastanın acil anestezi yönetimi
Mefkür Bakan, Emine Yılmaz Güler, Tarık Umutoğlu, Ufuk Topuz, Asım Esen, Sinan Yılmaz, Ziya Salihoğlu
P-642 Laparoskopik Kolesistektomi Geçirecek Olan Kalp yetmezlikli İki Hastada Anestezi Deneyimimiz
Canan Ün, Oya Kılcı, Nermin Göğüş, Duygu Kayar Çalılı, Mehmet Gamlı, Mustafa Baydar
P-643 Bronkoskopik Akciğer Volüm Küçültmelerinde Anestezi Yönetimi
Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, Pelin Çorman Dinçer, Duygu Kavas, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-644 Yoğun bakım ünitesinde ölen hastaların değerlendirilmesi
Gülçin Akın Karacan, Oktay Demirkıran
P-645 Mental retarde ve bakım hastalarında diş çekimi için genel anestezi deneyimlerimiz
Serkan Tulgar, İbrahim Boğa, Tuba Can, Elif Bombacı, İbrahim Gezgel
P-646 Yoğun Bakımda HELLP Sendromlu Olguda Batında Masif Asit
Funda Gök, Alper Kılıçaslan, Dilruba Güngör, Alper Yosunkaya
P-647 Dev boyun kitlelerinde anestezi yönetimi:Olgu sunumu
Hasan Cem Güneyli, Gaye Aydın, Ergin Alaygut, Hüseyin Özkarakaş, Yelda Döşeme, Rıza Hakan Erbay
P-648 Santral ven kateterizasyonunda ven varyasyonu saptanması
Mukadder Şanlı, Feray Akgül Erdil, Muharrem Uçar
P-649 Olgu sunumu: Kapı kapalıysa ne yapılmalı?
Fatih Şimşek, Tuna Ertürk, Süleyman Deniz
P-650 Yoğun Bakımımıza Kabul Ettiğimiz Sezaryen Sonrası Hellp Sendromu Gelişen Bir Hasta
Tuna Ertürk, Fatih Şimşek, Süleyman Deniz, Nilüfer Ertürk
P-651 Nonkardiyak Cerrahi Geçiren Hipotansif Hastada Nedene Yönelik Tedavi Yönetiminde Transtorasik Ekokardiyografinin Yeri
Seda Özen Zunal, Gaye Aydın, Hacı Mehmet Güneş, Rıza Hakan Erbay
P-652 Dil Kanserli Hastada Elektif Trakeostomi Sırasında Branül ile Acil Havayolu Sağlanması
Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Cevdet Düger, Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu, Mehtap Öztürk
P-653 Sugammadeks Her Zaman İşe Yarar mı?
Murat Aksun, Oytun Dora, Derya Arslan Yurtlu, Ayça Gökşen Gümüş, Nur Gözde Demirkol, Gülçin Aran, Nagihan Karahan
P-654 gebede kolin esteraz eksikliği
Hayriye Baltaoğlu Alp, Halil İbrahim Avar, Ebru Şaziye Ekmekçioğlu, Okan Mengeç, Banu Baran
P-655 Hiperkalsemiye Bağlı Pankreatit
Bahadır Hakan Oğuz, Şahika Bolsoy, Şükrü Onbaşı, Muhammed Erdem Beyazıt, Ahmet Kemalettin Koltka, Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet İlhan, Cemalettin Ertekin
P-656 Tonsillektomi yapılacak Duchenne Muskuler Distrofili çocuk hastada laringeal maske ile havayolu kontrolü: Olgu sunumu
Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan
P-657 Göz Cerrahisi Sonrası Topikal Siklopentolat Kullanımına Bağlı Gelişen Deliryum: Olgu Sunumu
Tuncer Şi̇mşek, Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuğba Doğu, Emin Tunç Demi̇r, Mesut Erbaş
P-658 Herbal ilaç Pelargonium sidoides alımı sonrası gelişen anaflaktik reaksiyon
Tolga Tezer, Nedim Çekmen, Şirali Oba
P-659 Akciğer Kontüzyonu Bulunan Hastada İnterskalen Sinir Bloğu Ve Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulamamız
Fikret Bayar, Tuğba Sonbahar, Mustafa Orhan, Fatih Şahin
P-660 Epileptik Atak Sonrası Kardiyak Arrest
Murat Arslantürk, Memduh Yetim, Şükrü Tekindur, Oğuz Kılıçkaya, Mehmet Burak Eşkin, Ahmet Coşar
P-661 Desenden Nekrotizan Mediastinit Gelişen İki Olguda Yoğun Bakım Takibi
Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay, Tümay Uludağ Yanaral, Doğan Kılıç, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-662 Postdural Ponksiyon Başağrısı İçin Aminofilin Proflaksisi
İsmail Sırıt, İbrahim Öztürk, Dilek Yazıcıoğlu
P-663 Bilateral Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı Ameliyatı (DRS) Yapılan Stevens-Johnson Sendromlu Olguda Anestezik Yaklaşım
Meltem Açıl, Şenay Olguner, Mustafa Karaboğa, Zehra Serpil Ustalar Özgen
P-664 Lujan-Fryns Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım
Özkan Önal, Fatmanur Erdoğdu, Emine Aslanlar, Jale Bengi Çelik
P-665 Reanimasyon Alanında Türkiye’den Yapılan Yayınlar
Murat Bakış, Sinan Yılmaz, Bakiye Uğur, Mustafa Oğurlu
P-666 Faktör 5 Leiden Mutasyonlu Gebe Hastada Anestezi Deneyimimiz
Yeşim Şerife Bayraktar, Büşra Sözen
P-667 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz Enzim Eksikliği Bulunan Olguda Anestezi Yönetimimiz
Fatih Şimşek, Tuna Ertürk, Süleyman Deniz
P-668 Entübe Hastada Nazokomiyal Oral Myiasiz olgusu
Hüseyin Sert, Mahmut Alp Karahan, Hasan Hüsnü Yüce, Ahmet Küçük
P-669 Tedaviye Dirençli Bir Yoğun Bakım Enfeksiyonu: Klebsıella Pneumonıa Karbapenemaz (KPC)
Banu Çevik, Metin Özşeker, İbrahim Gezgel, Deniz Dinkçi, Ayhan Çevik, Yasemin Çağ
P-670 Rokuronyuma Bağlı Anaflaktik Reaksiyon
Vildan Taşpınar, Duygu Kayar, Hasan Oktay Emir, Mustafa Baydar, Nermin Göğüş
P-671 osteogenezis imperfektalı bir olguda anestezi yönetimi
Gülsüm Karabulut, Meltem Yeğen, Mehrnoosh Bashiri, Esma Arık, İrfan Güngör
P-672 Elektrokonvulzif tedavide tiyopental, propofol, ketamin ve deksmedetomidinin nöbet süreleri üzerine etkileri
Müge Çakırca, Semih Başkan, İsmail Aytaç, Oya Kılıcı, Mustafa Baydar
P-673 Kabuki Sendromlu Hastada Anestezi Uygulaması
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Pınar Kendigelen, Özge Eren, Fatma Alkan, Güner Kaya
P-674 Preoperatif Değerlendirmede PA Akciğer Grafisi Gerekli mi?
Birsen Yiğit Arslan, Mevlüt Çömlekçi, Güneş Özlem Ülger Yıldız, Meltem Türkay, Ummahan Dalkılıç, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-675 %80 yanığı olan Suriye’li çocuk hastada havayolu yönetimi
Gözde Bumin Aydın, Reyhan Polat, Julide Ergil, Murat Sayın, Ali Teoman Tellioğlu
P-676 Multidural Kesi Dekompresyon Cerrahi Tekniği İle Eksternal Herniasyon Engellenebilir Mi?
Öznur Demiroluk, Arzu Yıldırım Ar, Berna Ayanoğlu Taş, Halil Buluç, Güldem Turan, Nur Akgün
P-677 Bitkisel ilaç kullanımı sonrası derin asidoz ve ölüm
Didem Aldemir, Tolga Totoz, Melahat Karatmanlı Erol, Funda Gümüş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Mehmet Salih Sevdi, Tümay Uludağ Yanaral, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-678 Sezaryen Esnasında Amniyon Sıvı Embolisine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrestin Yönetimi
Canan Kamile Turna, Zehra İpek Arslan, Zehra Nur Baykara, Dilek Özdamar, Tülay Şahin, Kamil Toker, Mine Solak
P-679 Safra Yolu Atrezili Hastada Anestezi Uygulamaları; 7 yıllık deneyim
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Pınar Kendigelen, Şenol Emre, Rahşan Özcan, Mehmet Eliçevik, Osman Faruk Şenyüz, Güner Kaya
P-680 Vacteryl sendromlu bebek
Hayriye Baltaoğlu Alp, Ahmet Solak, Ercüment Taşpınar, Murat Konak, Veli Mıstanoğlu
P-681 Olgu sunumu: Gebelikte uygulanan elektrokonvülsif tedavide (EKT) anestezi yönetimi
Umut Kara, Abdulkadir Atım, Ali Sızlan, Ömer Yanarateş
P-682 Ekstrakraniyalden intrakraniyale arteryel bypass (Ec-İc) cerrahisinde anestezi uygulaması
Müge Çakırca, Semih Başkan, Gülçin Alay, Bayazıt Dikmen, Mustafa Baydar
P-683 Akut Miyokard İnfarktus Sonrası Kalça Cerrahisi ve Anestezi Yönetimi
Güray Demir, Derya Mandacı, Mehmet Metin Ericek, Yaser Pektaş, Oya Hergünsel
P-684 Hava yolu yönetimini ciddi şekilde tehdit eden ateşli silah yaralanması
İnci Kara, Serdal Bozdoğan, Feyza Tülek, Jale Bengi Çelik
P-685 Olgu Sunumu: Bonzai kullanımına bağlı gelişen kompartman sendromu
Dursun Fırat Ergül, Serdar Ekemen, Sema Baş, Birgül Büyükkıdan Yelken
P-686 İleri Derecede Hidrosefalisi Olan Pediatrik Hastada Başarılı Anestezi Yönetimi
Özkan Önal, Fatmanur Erdoğdu, Emine Aslanlar, Jale Bengi Çelik
P-687 Metadon Zehirlenmesi
İlker İtal, Onur Balaban, Tayfun Aydın, Alparslan Koç
P-688 İntravenöz Meperidin Sonrası Gelişen Lokal Akut Ürtikeryal Reaksiyon: Olgu Sunumu
Ahmet Küçük, Hüseyin Sert, Bülent Ayhan, Zeliha Ayhan
P-689 Önkol Cerrahisi İ Geçirecek Mordid Obez Olguda İnfraklaviküler Blok Uygulaması
Tuba Berra SARITAS, Hilmi Günüç, Alper Kılıçaslan, Şeref Otelcioğlu
P-690 Apert Sendromlu Çocukta Laringeal Maske Uygulaması
Ömer Aydın, Tuba Berra Sarıtaş, Selmin Ökesli
P-691 Gebe bir hastada idrar yolu enfeksiyonunu takiben gelişen nefrotik abseli bir septik şok ve multi organ yetmezlik tablosu
Tolga Tezer, Nedim Çekmen, Şirali Oba, Lütfü Soylu, Sedat Cömert, Yeşim Çetinkaya Şardan
P-692 Kronik Bel Agrisi Olgusunda Radyofrekans Tedavisi Deneyimimiz
Barış Çankaya, Mehmet Akif Yazar, Serhat Ozciftci, Aysenur Arikcistir
P-693 Case report: Neuromuscular block induced by rocuronium after sugammadex administration
Tuğba Aşkın, Süheyla Ünver, Deniz Oğuz, Kübra Kutay
P-694 Feniramin’in Fentanil'e bağlı Gelişen Öksürük Üzerine Etkisi
Zakir Arslan, Eyüp Serhat Çelik, Bekir Kaplan, Elif Oral
P-695 Kartagener Sendromlu Gebede Spinal Anestezi Uygulanması
Ayça Sultan Şahin, Ayla Kulaber Sayın, Yasemin Günaltay Altan, Aykan Gülleroğlu, Gökhan Kına, Yavuz Demiraran
P-696 İnterskalen Blok Sırasında Generalize Konvülziyon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Noyan Koroğlu
P-697 Çocuk hastada anestezi indüksiyonu sonrası allerjik reaksiyon ve kardiyak arrest
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Pınar Kendigelen, Güner Kaya
P-698 Robotik Laparoskopik Prostatektomide Hiperkarbiden Korunma Stratejileri
Memduh Yetim, Şükrü Tekindur, Serkan Şenkal, Mehmet Burak Eşkin, Oğuz Kılıçkaya, Ahmet Coşar
P-699 Sağ subklavian ven kateteri malpozisyonunu ve kateterin boyun diseksiyonu sırasında kesisi
Mefkür Bakan, Nazan Değirmenci, Tarık Umutoğlu, Ufuk Topuz, Zeynep Ertaş Dursun, Ziya Salihoğlu
P-700 Pfeiffer Sendromulu Olguda Ameliyathane Dışı Anestezi
Hayrettin Daşkaya, Ferda Yılmaz İnal, Muhittin Çalım, Taner Çiftçi, Sinan Yılmaz, Ziya Salihoğlu
P-701 Post Entübasyon Trakeal Stenoz Olgusunda Acil Trakeostomi
Nezir Yılmaz, Birsen Doğu, Şeyma Bahar, Bora Bilal, Mücahit Altınışık, Hafize Öksüz
P-702 Donör Nefrektomi Olgusunda Gelişen Postoperatif Komplikasyon
Ergin Alaygut, Cem Tuğmen, Cem Güneyli, Yücel Karaman, Mustafa Gönüllü
P-703 Hamamy Sendromu Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi
Nur Canbolat, Mehmet İlke Büget, Süleyman Küçükay
P-704 Remifentanile Bağlı Geliştiği Düşünülen İntraoperatif Ventriküler Fibrilasyon ve Yönetimi
Oğuzhan Arun, Feyza Tülek, Bahar Öç, Gökhan Akdemir, Ateş Duman
P-705 Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi: Olgu sunumu
Hasan Saygın, Yağmur Çankaya, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
P-706 Hipofarenksteki Sekresyona Bağlı Laringospazmın Tetiklediği Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
Rabia Koçulu, Aslı Demir
P-707 Skolyoz Operasyonu Sırasında Gözlenen Beklenmedik Ani Kardiyak Arrest
Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-708 Sezaryen Sonrası Uyanmanın Gecikmesi
Mehmet Akif Yazar, Ayşenur Arık Cistir, Barış Çankaya
P-709 Yoğun Bakımda Aynı Anda Gelişen Pnömotoraks, Pulmoner Emboli ve Pleural Effüzyon
Ayşe Özcan, Hülya Başar, Çetin Kaymak, Banu Çakıroğlu, Rafet Yarımoğlu, Gülerdem Ceritoğlu
P-710 Kısa süreli antibiyotik tedavisi sonrası gelişen akut böbrek yetmezliği ve renal replasman tedavisi
Tümay Uludağ Yanaral, Mehmet Salih Sevdi, Yunus Emre Celep, Güneş Özlem Yıldız, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-711 Adölesan Hastada Bilateral Feokromasitoma Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım
Özkan Önal, Ali Saltalı, Emine Aslanlar, Jale Bengi Çelik
P-712 Faktör VII eksikliği olan gebe hastaya yaklaşım
Zeynep Ersoy, Coşkun Araz, Polat Dursun
P-713 Kardiyak Yüksek Riskli Hastada İndüksiyonda Ketofol Uygulaması
Tarkan Mıngır, Çağlayan Köksal, Asime Ay, Zekeriya Ervatan, Fulya Uğurlubaturay
P-714 spinal anestezi altında yapılan sezaryan sonrası subdural kanama
Tolga Totoz, Güneş Özlem Yıldız, Ümmahan Dalkılıç, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Mehmet Salih Sevdi, Didem Aldemir, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
P-715 Oksipital Ensefaloselli Yenidoğanda Zor Havayolu Yönetimi
Bedri Çetin, Mahir Kuyumcu, Ferhat Gündüz, Zeynep Baysal Yıldırım, Gönül Ölmez Kavak
P-716 Video-asisted Torakoskopi (VATS) sonrası gelişen spontan dalak rüptürü
Tolga Tezer, Nedim Çekmen, Erkan Dikmen, Lütfü Soylu, Oğuz Uğur Aydın
P-717 Obezite Hipoventilasyon Sendromlu Hastada Akut Solunum Yetmezliğine Yaklaşım
Cafer Mutlu Sarıkaş, Ayşe Nur Yeksan, Ürfettin Hüseyinoğlu, Esengül Peynirbaşaran, Bekir Kurt, Sadi Yılmaz
P-718 Wegener Granülomatozlu bir olguda kontrollü hipotansiyona direnç
Özlem Sağır, Hafize Fisun Demir, Tuğba Meliköylü, Ayşe Neslihan Balkaya, Aysun Yılmazlar, Ahmet Köroğlu
P-719 Zellweger Sendromlu Hastanın Anestezi Yönetimi
Memduh Yetim, Umut Kara, Murat Arslantürk, Şükrü Tekindur, Oğuz Kılıçkaya, Ali Sızlan, Ahmet Coşar
P-720 Subglottik stenozda jet ventilasyon ile sağlanan havayolu yönetimi
Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Ali Emre Çamcı
P-721 Bariatrik Cerrahi Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Trakeal Stenoz
Ceren Köksal, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Firdevs Karadoğan, Damla Kırım, Tamer Okay, Berna Ayanoğlu Taş, Fatma Nur Akgün
P-722 Rare aortic arch variation: Truncus bicaroticus, in association with left subclavian artery and aberrant right subclavian artery
Mertay Boran, Ertay Boran
P-723 Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromlu (Pres) Gebede Acil Sezaryen Anestezisi
Zeynep Pestilci, Asuman Sargın, Arda Yaman, Semra Karaman, Dona Kenan
P-724 Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarında Bağlantı Hataları
Atila Kaya, Zeynep Akoğul, Hüseyin Oğuzalp, Aysun Yılmazlar, Oya Kutlay
P-725 Protein C eksikliği olan bir hastada genel anestezi altında gelişen bronkospazm
Serkan Tulgar, İbrahim Boğa, Tuba Can, İbrahim Gezgel, Oğuz Altunkaynak
P-726 Ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde medikal gaz sisteminin retropolüsyonu
Gökhan Inangil, Ahmet Ertürk Yedekci, Süleyman Deniz, Hüseyin Sen, Sezai Ozkan
P-727 Peripartum Kardiyomiyopatili Gebede Anestezi Yönetimi
Ahmet Selim Özkan, Abdullah Gök, Neslihan Altunkaya, Aytaç Yücel, Mahmut Durmuş
P-728 Suriyede'ki iç savaşın sınır komşusuna yansıması
Müge Coşkun Çelik, Sibel Tetiker, Hatice Kaya Özdoğan
P-729 Suprakondiler Humerus Kırığı Olan Pediatrik Hastalarda, Vertikal İnfraklavikular Yaklaşım Tekniğiyle Pleksus Brakialis Bloğu Uygulaması
Mevlüt Çömlekçi, Birsen Yiğit Arslan, Mehmet Bor, Numan Kutbay, Hacer Yeter, Funda Gümüş, Ayşin Alagöl
P-730 Gorlin-Cohen Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
Nursel Karakelle, Nihal Gökbulut Özaslan, Barış Su Karakelle
P-731 Gebe Hastada Spinoepidural Anestezi Sonrası İntrakranial Subdural Hematom
Volkan Baytaş, Menekşe Özçelik, Pınar Karabak, Buket Oğuz, Gülüstan Bayramova, Asuman Uysalel
P-732 Daha önce methemoglobinemi tanısı alan hastanın anestezi yaklaşımı
Sinan Yılmaz, Nermin Şahin Dinçel, Murat Bakış
P-733 Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu (Tavi) Yapılan Bir Hastada Karşılaştığımız Komplikasyonlar Ve Anestezi Yönetimi
Mehmet Emin Ince, Gökhan Özkan, Umut Kara, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Vedat Yıldırım
P-734 Yanık Ünitesinde Anestezi Deneyimimiz
Nihal Gökbulut Özaslan, Nurcan Yavuz, Vildan Taşpınar, Aysu Hayriye Tezcan, Mustafa Baydar
P-735 İki farklı ilaç kullanımına bağlı gelişen tekrarlayan anjioödem: Olgu Sunumu
Ferda Yılmaz İnal, Hayrettin Daşkaya, Harun Uysal, Muhittin Çalım, Erdoğan Öztürk, Kadir İdin
P-736 Lomber disk cerrahisi sırasında gelişen iliak arter yaralanması sonrası yaygın damar içi pıhtılaşması: Olgu Sunumu
Sinan Yılmaz, Ufuk Efe, Murat Bakış, Ferdi Gülaştı
P-737 Genel anestezi indüksiyonu sonrası gelişen koroner arter spazmı
Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Gizem Demir Şenoğlu
P-738 MTHFR Gen Mutasyonu olan bir hastada Anestezi Yönetimi
Fatma Özkan, Keziban Sanem Çakar Turhan, Şeyda Özalp, Feyhan Ökten
P-739 Gebelik ve Serebral Venöz Tromboz: Olgu Sunumu
Mahperi Kutlucan Bağcı, Göksel Kütük, Ayşe Payas, Mehmet Mustafa Özgül, Gökçe Gişi
P-740 EPİDURAL VOLÜM GENİŞLETME: Yaşlı hastalarda hemodinamik stabiliteyi koruyan bir yöntem
Ayşe Nur Yeksan, Cafer Mutlu Sarıkaş, Ürfettin Hüseyinoğlu, Esengül Peynirbaşaran, Eşref Erdem, Zeynep Bastem
P-741 Epidural Anestezi Altında Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Yüksek Riskli Hastada Femoral Venöz Kan Akımı Değişiklikleri
Gözde İnan, Şahika Uçar Akdemir, Ömer Kurtipek
P-742 89 yaşında kadın hastada over kisti
Hayriye Baltaoğlu Alp, Yalçın Mustafa Aksoy, Sevtap Darçın, Ahmet Solak, Okan Mengeç
P-743 İnfantil İntrakranial Anevrizma
Pelin Çorman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Abdullah Aydın Özcan, Özlem Kaya, Hilmi Ömer Ayanoğlu
P-744 Myastenia Gravis tanılı servikal dislokasyon vakasında uyanık fiberoptik bronkoskopik entübasyon
Hayal Kartal, Merve Altun, Veysel Antar, Sibel Buluç Bulgen, Cihan Güler, Veysel Erden
P-745 Conn Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Güray Demir, Figen Öztürk, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
P-746 Farklı Yöntemlerle Değerlendirilen Kan Elektrolit Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sinan Yılmaz, Mücahit Avcil, Hilal Bektaş Uysal, Mustafa Yılmaz, Bekir Dağlı, Murat Bakış, İmran Kurt Ömürlü
P-747 Lobektomi Uygulanan Brugada Sendromu Tanılı Olguda Tramadol Kullanımı
Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Onur Gündoğan, Fatma Zekiye Aşkar
P-748 HİPOGLİSEMİ KAYNAKLI POSTOPERATİF DELİRYUM:Olgu Sunumu
Sevtap Hekimoğlu Şahin, Engin Deniz, Beyhan Karamanlıoğlu
P-749 Atriyal Septal Defektli Olguda Santral Kateterizasyon
Hakan Tapar, Serkan Karaman, Tuğba Karaman, Alkan Karakış, Gülşen Genç Tapar
P-750 Kamptomelik Displazi’de Anestezi Deneyimimiz: Olgu Sunumu
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Ceren Şanlı Karip, Ceren Köksal, Hakan Arslan, Nur Akgün